Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Vliwaktiv® Ag

absorberande kompress med aktivt kol och silverhaltig tampong

Användningsområden

 • för kritiskt koloniserade eller infekterade, obehagligt luktande sår
 • för sår med förhöjd infektionsrisk
 • absorberande kompress:

  • för mycket kraftigt vätskande ytliga sår

 • tampong:

  • för tamponad av djupare sår
  • som sårkontaktskikt vid ytliga sår

Egenskaper

 • absorberar sårlukt och sårexsudat
 • verkar antibakteriellt i sårförband genom silverinnehållet (Ag), även vid multiresistenta bakterier (MRSA, VRE)
 • binder endotoxiner
 • ytterligare skikt för skydd av kläder och sängkläder på kompressen förhindrar genomträngning av sårexsudat

Anvisningar

 • klipp inte sönder, eftersom partiklar av aktivt kol då kan hamna i såret

Ett hudvänligt, andningsaktivt fiberdukhölje främjar vidarebefordran av exsudat till den absorberande kärnan. Det aktiva kolet har egenskapen att adsorbera bakterier. Det vätskeavvisande skyddet för kläder och sängkläder förhindrar i hög grad genomträngning av exsudat.

 

 

 

 

Vliwaktiv® Ag — verksamt även mot MRSA och VRE

 

Silver har en snabb och effektiv verkan mot många patogena bakterier.
I betraktande av patogenernas tilltagande multiresistens är här verkan av silver mot MRSA‑ (meticillinresistent Staphylococcus aureus) och VRE-stammar (vankomycinresistenta enterokocker) särskilt betydelsefull.

Vliwaktiv® Ag

 • motverkar starkt smittämnen, skonsam för sår
 • effektiv vid sårlukt och endotoxiner
 • pålitlig antimikrobiell verkan i sårförband,
  även vid multiresistenta bakterier (MRSA, VRE)
 • högabsorberande kompress

Tampong:

1. Såret renas med hjälp av ett vanligt standardförfarande.

2. Vliwaktiv Ag tampong kan användas på båda sidorna. Lägg tampongen mitt i det djupa såret; tamponera ned i såret med hjälp av en pincett och tryck försiktigt ned återstående kanter. Tampongen måste stå i direkt kontakt med sårbädden; så blir den verkligen verksam.

3. Lägg alltefter exsudationsgrad och sårsituation på motsvarande sekundärförband (t.ex. Solvaline N kompress, Vliwazell
absorberande kompress) och fixera med ett lämpligt material (fixerande självhäftande förband eller binda).

Kompress:

1. Såret renas med hjälp av ett vanligt standardförfarande.

2. Lägg den absorberande kompressen Vliwaktiv Ag med den mörka sidan med aktivt kol
mot såret. Förbandets storlek väljs efter sårytans storlek; förbandet ska överlappa såret med åtminstone 2–3 cm.

3. Fixera sårkontaktskiktet med ett lämpligt material (självhäftande fixeringsförband eller
-binda).

Uppgifter

 

 • kvinna
 • 82 år
 • venöst bensår
 • sår på utsidan av höger underben

Behandling

 

 • provtagning
 • Vliwaktiv Ag tamponadmaterial, kompresser och fixering
 • venöst tryckförband

Uppgifter

 

 • kvinna
 • 52 år
 • venöst bensår
 • sår på höger inre fotknöl och i området över vänster yttre fotknöl

Behandling (vänster yttre fotknölsområde)

 

 • provtagning
 • sårrengöring med Ringerlösning
 • torrfas
 • Suprasorb G Gel, Vliwaktiv Ag, kompress och fastsättning
 • venöst tryckförband

Produktsammansättning

Fibrer av aktivt kol impregnerade med silver, polyester/polyeten, som komplettering i den absorberande kompressen: polypropen, cellulosa, smältlim
(syntetisk polymer med hartser och vaxer).

Utföranden

 • absorberande kompress med fiberduk som skyddar kläder och sängkläder
 • tampong

 

Beställningsinformation

Vliwaktiv® Ag, absorberande kompress med aktivt kol och silver

steril, separat förpackad
Storlek (cm)REFFE (st.)
10 x 102070510/150
10 x 202070610/110
20 x 20
2070710/130

Vliwaktiv® Ag, tampong med aktivt kol och silver

steril, separat förpackad
Storlek (cm)REFFE (st.)
6,5 x 102070010/300
10 x 102070110/300
10 x 15
2070210/340