Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Curagard®

Självhäftande kanylfixeringsförband

Användningsområden

 • för fixering av perifera och centrala katetrar

Egenskaper

 • genomskinliga, andningsaktiva membran med skumplastram och elastiska fixeringslister
 • barriär mot bakterier och vätskor

Curagard är ett kanylfixeringsplåster för fixering av perifera och centrala kateter. Curagard finns i två former: rektangulär och i omegaform.

För Curagard® SP och Curagard® JR

 1. Den kvarliggande venkanylen sätts i enlighet med medicinsk standard. Huden ska vara ren och torr, och mesta möjliga hår ska ha avlägsnats.
 2. Curagard tas sterilt ur förpackningen.
 3. De medföljande skumplastremsorna tjänar vid behov som polstring av nålfattningen. Remsorna kan appliceras före eller efter insättningen av den kvarliggande venkanylen (Fig. A1).
 4. Med de båda ytterligare fixeringsremsorna kan vid behov även vingarna på den kvarliggande venkanylen fixeras. De båda remsorna ska dock inte sättas för långt fram mot insticksstället, eftersom sikten mot detta då under vissa omständigheter begränsas (Fig. A2).
 5. Den omegaformade skumplastramen lossas från täckpappret med början från den raka undre sidan och mot den övre sidan.
  Tips: Fatta tag i Curagard vid det återstående perforerade papperet.
 6. Curagard appliceras på insticksstället, så att nålfattningen fixeras med den långsträckta delen av omegaformen och insticksstället lätt går att se (Fig. A3).
 7. Curagard trycks till. Ju omsorgsfullare man trycker fast fixeringen, desto bättre häftar den mot huden (Fig. A4).
 8. Med de återstående fixeringsremsorna kan infusionsslangen vid behov sättas fast ytterligare (Fig. A5).
 1. Den kvarliggande venkatetern sätts i enlighet med medicinsk standard. Huden ska vara ren och torr, och mesta möjliga hår ska ha avlägsnats (Fig. B1).
 2. Curagard tas sterilt ur förpackningen.
 3. Före applicering måste täckpapperet för fixeringsremsorna tas bort från det självhäftande kanylfixeringsförbandets kant.
 4. Efter att den första halvan av täckpappret har avlägsnats placeras Curagard ovanför insticksstället på så sätt att den andra halvan av täckpappret kan dras av i riktning mot katetern.
 5. Samtidigt som man drar av den andra hälften av täckpappret trycker och formar man Curagard med fingrarna mot insticksstället (Fig. B2).
 6. Med de återstående fixeringsremsorna kan katetern vid behov sättas fast ytterligare (Fig. B3).

Produktsammansättning

Ram och fixeringslist: Polyetenskum.
Membran: polyuretanfilm; häftmassa av polyakrylat.

Beställningsinformation

Curagard®

steril, separat förpackad
Storlek (cm)REFFE (st.)
Curagard SP, omegaformad, för vuxna
7,5 x 6,530117100/500
Curagard JR, omegaformad, för barn
4 x 6,530116100/500
Curagard TPN, rektangulär
13 x 103011825/150