Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Debridering

En fast beståndsdel i sårbehandlingen.

L&R erbjuder ett helhetskoncept för sårvård. Från rengöring av såret över fasanpassad behandling med produkter för fuktighetsbevarande sårvård till behandling av kronisk venös insufficiens med hjälp av kompression.

Debridering utgör en viktig faktor i sårbehandlingen, eftersom en ren sårbädd är en förutsättning för optimal sårläkning. Alltefter sårsituation finns det olika metoder med vars hjälp man kan avlägsna nekroser, beläggningar och främmande kroppar ur såret.

För debridering respektive rengöring av ytliga sår och omgivande hud erbjuder L&R med Debrisoft en innovativ produkt med mycket effektiva resultat.

Debrisoft

  • avlägsnar debris effektivt, snabbt och enkelt
  • stimulerar sårläkning genom att ny vävnad skonas
  • förbättrar livskvaliteten, eftersom användningen är nästan smärtfri

Baserat på AWMF:s S3-riktlinjer för kroniska sår.