Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Särskilda sårkontaktskikt

Rätt förband för alla sårtyper

Varje sårsituation kräver individuell skötsel. En effektiv användning av rätt produkter påskyndar för det första läkningen och minskar för det andra kostnaden. L&R erbjuder ett brett sortiment av särskilda sårkontaktskikt som uppvisar lämpliga egenskaper för skötsel vid olika indikationer. Specialkompresser från L&R uppfyller alla krav på effektiv och skonsam sårbehandling. De möjliggör en enkel, användarvänlig hantering, uppvisar en hög bärkomfort och erbjuder därmed ett flertal användningsmöjligheter. Sortimentet av sårkontaktskikt är optimalt utformat för de olika indikationerna

  • för sår som luktar obehagligt, riskerar att infekteras eller är infekterade