Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Publikationssökning

Våra forsknings- och utvecklingsteam arbetar över hela världen och skapar synergier genom vår expertkunskap och berörda fackområden. Vi har ett internationellt utbyte med oberoende fackinstitut, ledande opinionsbildare och multiplikatorer för att kunna garantera samarbetsledning och kunskapsledning på högsta nivå. Inom ramen för detta genomför vi omfattande forskning som kontinuerligt presenteras av våra samarbetspartners i form av posters eller föredrag på kongresser samt på symposier och i workshops, och publiceras i erkända vetenskapliga tidskrifter. Den största delen av de evidensbaserade fackpublikationerna som bedömts av oberoende experter ställer vi till förfogande i den här databasen:

 1. Poster

  Turning the life around of a patient suffering from lymphovenous disease with cohesive inelastic compression bandages and compression hosiery

  Poster presented at British Lymphology Society Conference 2012 Cardiff, UK
 2. Journal article

  The treatment of venous ulceration in a young & fit man

 3. Poster

  Navigating the Health Care System

 4. Poster

  From despair to elation

 5. Poster

  Worried about dignity - Genital Oedema

 6. Poster

  A complex case study reviewing care of a patient with cellulitis caused by lymphoedema

 7. Poster

  A simple evaluation of a new dressing ActiFormCool based on action research methods

 8. Poster

  Facilitating an Effective Change to Short Stretch Bandaging in an Integrated Acute and Primary Care Trust

 9. Poster

  A multidisciplinary management of lower limb lymphoedema with quality of life as an outcome measure

 10. Poster

  The Patient Journey:evidence into clinical practice