Publikationssökning

Våra forsknings- och utvecklingsteam arbetar över hela världen och skapar synergier genom vår expertkunskap och berörda fackområden. Vi har ett internationellt utbyte med oberoende fackinstitut, ledande opinionsbildare och multiplikatorer för att kunna garantera samarbetsledning och kunskapsledning på högsta nivå. Inom ramen för detta genomför vi omfattande forskning som kontinuerligt presenteras av våra samarbetspartners i form av posters eller föredrag på kongresser samt på symposier och i workshops, och publiceras i erkända vetenskapliga tidskrifter. Den största delen av de evidensbaserade fackpublikationerna som bedömts av oberoende experter ställer vi till förfogande i den här databasen:

 1. Poster

  A Rethrospective study of plantar diabetic ulcer healing rate with the use of a New Sheet Hydrogel Dressing

 2. Poster

  Use of a sheet hydrogel dressing to overcome common wound problems

 3. Poster

  Removal of Slough, Exudate Control and Stimulation of a Healthy Wound Bed with ActiFormCool® - A Case Study

 4. Poster

  The use of a hydrogel sheet dressing in the management of pruritis and scarring.

 5. Poster

  MANAGEMENT OF A PATIENT WITH L YMPHOEDEMA

 6. Poster

  Navigating the Health Care System

 7. Poster

  How quality of life can be altered in 24 hours: the treatment of a lady with unrecognised lymphovenous disease.

 8. Poster

  Leg Ulcer Pain Relief Prior to Punch Biopsy Treatment

 9. Poster

  Observational study on compression bandaging systems - effects on healing, patient comfort, nurse benefits and costs.

 10. Poster

  WOUND HEALING IN THE AGED AFTER PRE TIBIAL LACERATION

  Poster

  Wound healing is impaired in the advanced aged population (1). The rate of epithelialisation invitro displayed reduced cellular activity when comparing keratinocytes from an aged human donor to a newborn donor (2). Due to this reduced activity in the epidermis, dermis and the altered extra cellular matrix production, the older persons skin becomes thinner and less dense and more susceptible to damage even after trivial traumas and more difficult to heal (1).