Publikationssökning

Våra forsknings- och utvecklingsteam arbetar över hela världen och skapar synergier genom vår expertkunskap och berörda fackområden. Vi har ett internationellt utbyte med oberoende fackinstitut, ledande opinionsbildare och multiplikatorer för att kunna garantera samarbetsledning och kunskapsledning på högsta nivå. Inom ramen för detta genomför vi omfattande forskning som kontinuerligt presenteras av våra samarbetspartners i form av posters eller föredrag på kongresser samt på symposier och i workshops, och publiceras i erkända vetenskapliga tidskrifter. Den största delen av de evidensbaserade fackpublikationerna som bedömts av oberoende experter ställer vi till förfogande i den här databasen:

  1. Journal article

    CELLONA TECHNIQUE IN MOULAGES

    Canadian Medical Association journal 1946 54(4) 386388
    PMID 20323759
    Downloads Citation (RIS)