Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

My sme L&R

Máte za sebou mnoho úspechov? Máte skúsenosti, nápady a mimoriadne ambície?

Je to presne to, o čo sa zaujímame a prečo chceme, aby sme sa zoznámili s vami. Sme spoločnosť, ktorá bola na neprerušenej dráhe rastu a teraz sformovala svoju medzinárodnú prezenciu. Keďže neustále internacionalizujeme vývoj našich výrobkov, marketing, predaj, výrobky a logistiku, potrebujeme veľké idey. To znamená vzrušujúce možnosti pre vás.

Naše heslo „People.Health.Care.“ tvorí základ všetkého, čo robíme. Utvárame budúcnosť našich dobre zavedených a inovatívnych zdravotníckych pomôcok v pracovnom prostredí, ktoré si váži tímovú prácu a spoluprácu. Sme hrdí na zmysluplnú prácu, ktorú robíme, pretože vyvíjame výrobky a riešenia, ktoré sú najlepšie vtedy, keď samé nepriťahujú pozornosť na seba: výrobky, ktoré sa ľahko používajú, ktoré sú po rozbalení pripravené na použitie alebo sú málo bolestivé. Takto uľahčujeme profesionálnym pracovníkom zdravotníckej starostlivosti, aby sa mohli sústrediť na individuálne potreby svojich pacientov.

Máte záujem o L&R ako o zamestnávateľa? Navštívte naše kariérne stredisko L&R:

Naše voľné pracovné miesta

L&R ako zamestnávateľ

Sme medzinárodná korporátna spoločnosť, ktorá má hodnoty rodinou vlastnenej spoločnosti. Nie sme tlačení hodnotou akcionárov. Našou najvyššou prioritou je motivácia našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov. Každá osoba je rozdielna a taká je aj motivácia ľudí. Existuje päť dobrých príčin, prečo by ste si mali zvoliť nastavenie kurzu L&R pre marketingovú stratégiu našich medzinárodných ľudských zdrojov – a reflektovať naše heslo.

Zmysluplné zamestnanie

„Chcel by som, aby moja práca predstavovala zmysluplný príspevok.“

L&R je dodávateľom riešení pre zdravotnícke pomôcky zamerané na budúcnosť. Zastupujeme tri hlavné ťažiská: ľudí, ich zdravie a starostlivosť o príspevok k obom oblastiam každý deň.

 • Vyvíjame výrobky a riešenia, ktoré pomáhajú pacientom a pracovníkom zdravotníckej starostlivosti nanovo každý deň; počínajúc našou novátorskou terapiou podtlakom používanou v rámci modernej starostlivosti o ranu až po naše alebo používateľské zásobníky pre zákroky až po kompresné riešenia.
 • Mnohí z našich zamestnancov sú dôkladne oboznámení so situáciou pacientov a pracovníkov zdravotníckej starostlivosti, pretože pracovali na klinickom pracovisku. Naše chápanie denných výziev, s ktorými sme konfrontovaní v rámci každodennej starostlivosti o pacienta a nemocničnej rutiny, nás uvádza na spoločný základ s akýmkoľvek spolupracovníckym vzťahom.
 • Ak niektorý sociálny projekt je blízky ich srdcu, dokážu naši zamestnanci poskytnúť významný príspevok prostredníctvom nášho firemného Sociálneho sponzorského programu „L&R charita – pripájame sa“: V rámci tohto programu podporujeme projekty navrhnuté a riadené týmito zamestnancami.
 • Priemerný zamestnanec pracuje napr. pre L&R Nemecko 11,9 rokov – to je niečo, na čo sme skutočne hrdí.

Odborný a osobný rozvoj

„U L&R mám možnosti odborného a osobného rozvoja.“

Naša spoločnosť pripisuje vyššiemu odbornému vzdelávaniu a budovaniu zručností pre odborné a osobné ciele veľký význam: v práci, v Akadémii L&R a pri výmene informácií a ideí s kolegami v zahraničí.

Naši zamestnanci sa spoliehajú na: 

 • Získanie príležitostí. Počínajúc získavaním našich interných pracovníkov na miesta na plný pracovný úväzok cez rozvoj vnútorných pracovných príležitostí až po individualizované kurzy na Akadémii L&R na rozvoj zručností.
 • Zodpovednosť. V oblasti zamestnancovej odbornosti, ako vedúci projektu, pri implementácii štúdií, pri prezentácii nových ideí a podiele na ich realizácii.
 • Internacionalita. Sme medzinárodný tím, ktorý operuje na početných trhoch, s rozmanitými kultúrami a oblasťami zodpovednosti. Poskytujeme možnosti pracovať aj na iných trhoch, vrátane osobne zameranej prípravy na život a prácu v zahraničí.
 • Budovanie kontaktov. V závislosti od pracovného zaradenia prichádzajú naši zamestnanci na medzinárodných obchodných konferenciách, univerzitách a výskumných ústavoch do styku s kľúčovými názorovými lídrami.

Rovnováha práce a života

„L&R mi umožňuje aktívne užívať svoj život a uchovať si zdravú rovnováhu práce a života.“

L&R berie plánovanie životnej dráhy vážne a poskytuje zamestnancom podporu, ktorú potrebujú pre uchovanie zdravej rovnováhy medzi prácou a životom. Vysoký priemer dĺžky trvalých pracovných pomerov našich zamestnancov s L&R tiež dokazujú, že dodržiavame naše sľuby. 

Naše výhody:

 • Predpovedateľnosť a pružnosť vďaka pravidelnému pracovnému času, podpora skráteniu pracovnej doby v určitých životných fázach, dohody o práci z domu po konzultácii s vedúcim, mimozamestnaneckí obchodní zástupcovia si môžu sami stanoviť svoje vlastné pracovné rozvrhy.
 • Programy pre zamestnancov s deťmi. Zosobnená podpora pre matky a otcov po návrate do zamestnania, dohody o práci z domu po konzultácii s príslušným vedúcim.
 • Zabezpečené pracovné miesta v rozvíjajúcom sa trhovom prostredí, ktoré fluktuuje nepatrne v porovnaní s inými odvetviami

Zapracovanie v L&R

„L&R mi pomáha pri postupnom zapracovaní, takže sa ľahko naučím plniť svoje úlohy.“

Osobné zoznámenie sa s novými spolupracovníkmi, vnorenie sa do podnikovej kultúry a osvojenie si všetkých fines a podrobností svojej pracovnej pozície sú tri základné kamene nášho programu zapracovania nových pracovníkov.

Program zapracovania a asimilácie nových pracovníkov rýchlo rozvinie váš cit pre osobitosti vašich pracovných úloh

 • Mimoriadnu dôležitosť pripisujeme mentorskému princípu. Každý nový zamestnanec má niekoho, s ktorým spolupracuje, ktorého sa môže spýtať čokoľvek, čo má dočinenia s L&R a jeho oblasťami osobnej zodpovednosti.
 • Zosobnený plán zapracovania a, v závislosti od danej oblasti, komplexné školiace programy zamerané napr. na výrobky, ktoré používajú, a na zákon o zdravotníckych pomôckach pomáhajú zamestnancom osvojiť si príslušné pracovné činnosti a poskytujú bezpečnosť pri práci pre medzinárodnú spoločnosť.
 • Programový balík zapracovania obsahuje plán pracovného zácviku, ktorý určuje, ako a kedy môžete spolupracovať s oddeleniami a kontaktovať sa s partnermi.
 • V rámci tímových podujatí a školiacich sedení sa zoznámite s ostatnými spolupracovníkmi, postupmi a štruktúrami.

Zdravie a bezpečnosť

„Moje zdravie a bezpečnosť pri práci sú dôležité pre L&R.“

L&R dbá o zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov pri práci a ponúka programy zamerané na oba ciele. Existujú rôznorodé, priestorovo špecifické programy, ktoré naši zamestnanci používajú pri svojich pracovných činnostiach. My sa však neustále usilujeme o udržanie aktuálnosti našich ponúk a ich skvalitnenie, a preto vždy vítame, ak naši zamestnanci prichádzajú s novými nápadmi a podnetmi. Chceli by ste sa dozvedieť viac?

 • Počínajúc „dňami zdravia“ pre skupiny bežcov a beh pre zábavu, organizovaný našou spoločnosťou, až po „flu shot clinics“ – ambulancie zamerané na očkovanie proti chrípke a tipy pre zdravé stravovanie.
 • Zdravotná starostlivosť poskytovaná lekármi spoločnosti alebo pravidelné ordinačné hodiny.
 • Výber zdravých jedál v jedálňach spoločnosti, košíky s ovocím v kanceláriách a pitná voda zadarmo cez letné mesiace.
 • Dodržiavanie všetkých zákonov a smerníc a ostatných dobrovoľne zavedených pracovných bezpečnostných opatrení.

L&R auf Facebook