Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Právne upozornenia

Napriek dôkladnej kontrole obsahu neručíme za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia.

Používanie našich internetových stránok

Obsahy uvedené na internetových stránkach spoločnosti Lohmann & Rauscher sú chránené autorským zákonom. 


Spoločnosť Lohmann & Rauscher povoľuje prezeranie a sťahovanie akéhokoľvek obsahu z jej internetových stránok výhradne na súkromné nekomerčné použitie.

Pri reprodukcii obsahov je potrebné dodržiavať autorské a vlastnícke práva spoločnosti Lohmann & Rauscher, na tieto práva je obzvlášť potrebné upozorniť príslušným odkazom. Obsahy sa nesmú meniť a bez písomného súhlasu spoločnosti Lohmann & Rauscher používať na iných internetových stránkach alebo počítačoch zapojených do siete.

Porušenie týchto nariadení zaväzuje k okamžitej likvidácii všetkých vytlačených alebo stiahnutých obsahov. Uplatnenie ďalších nárokov na náhradu škôd zostáva nedotknuté.

Na stiahnutie

Stiahnutie programov je na vlastné riziko. Spoločnosť Lohmann & Rauscher neručí za škody, ktoré vznikli v dôsledku inštalácie alebo používania softvéru z oblasti Na stiahnutie, pokiaľ neboli úmyselné. Platí to najmä v prípade škôd, resp. poškodení spôsobených počítačovými vírusmi, ktoré žiaľ napriek aktuálnej protivírusovej ochrane nie je možné vždy vylúčiť.

Záruka

Informácie na našich internetových stránkach sú vytvárané starostlivo. Spoločnosť Lohmann & Rauscher však nenesie žiadnu záruku za ich úplnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel použitia. Používanie obsahov sprístupnených na internetových stránkach je na vlastnú zodpovednosť používateľa.