Debridement and wound treatment

Starting 3-step wound therapy with L&R.

We have always been driven by a desire to innovate, and to develop the best patient-oriented solutions. We don’t think of ourselves as just a medical device manufacturer, but also as a service partner and a solution provider.

In this role, we offer successful product combinations and many helpful tips for the challenges of specific wound situations.

  • Step 1: Wound bed preparation. Effective and gentle wound bed preparation is the foundation for a successful healing process.
  • Step 2: Wound treatment. Our range of primary and secondary dressings ensures the right kind of treatment for every wound situation.
  • Step 3: Compression. The right pressure is key. Compression therapy is the basis for successful healing.


terapia

z jednej ruky

Kompresná terapia vytvára základ úspechu zahojenia pri venóznych a lymfatických ochoreniach nôh (s edémom alebo bez edému). Základný princíp kompresie spočíva vo vytvorení tlaku na cievy, lymfu a okolité tkanivo. Tým sa podporuje venózny prietok krvi a odvádzanie lymfatickej tekutiny.

 

 

 

Kompresnú liečbu je možné vo všeobecnosti vykonať kompresnými ovínadlami, kompresnými hotovými obväzmi alebo pančuchami. Tieto systémy sa všeobecne odlišujú v tom, že v dôsledku rôznej elasticity východzích látok disponujú rôzne vysokým pokojovým a pracovným tlakom.

Spoločnosť L&R ako špecialista v kompresnej terapii ponúka široký sortiment pre kompresnú terapiu s kombinovateľnými zložkami pre každé použitie:

Compression therapy today — tradition meets innovation

Compression therapy generally makes use of compression bandages, ready-for-use dressings or stockings. In general, these systems are distinguished by the different levels of resting and working pressure exerted by the varying elasticity of the source materials.
As a specialist in compression therapy, L&R has a wide range of compression therapy products offering combinable components for every application. The company has brought together the best aspects of both tried-and-tested and innovative solutions in Rosidal.

Cesta terapie UCV

Podpora v každej fáze kompresnej terapie

V spojení s profesionálnym ošetrením rany je kompresná terapia kľúčom k zahojeniu vredu, pretože podporuje venózny spätný tok. Chcem sa viac dozvedieť!

 

K liečebnému plánu UCV