Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Systém operačného obväzového materiálu Setpack®

bezpečný bez kompromisov a zároveň úsporný

Používatelia sú dnes vystavovaní tlaku v dôsledku zvyšovania nákladov a nárokov na výsledky a musia v obidvoch smeroch konať zodpovedne. Spoločnosť L&R reaguje na tieto požiadavky a vo forme Setpacku ponúka operačnému tímu sytém, ktorý účinne prináša všetok potrebný obväzový materiál hotový na použitie.

 • optimalizácia procesu zabezpečuje úspornú prácu
 • premyslený systém balenia znamená bezpečnosť
 • efektívne použitie zdrojov vďaka samostatnému baleniu po kusoch

Setpack® Standard

Abdominálne rúšky, kompresy, tampóny a preparačné tampóny Setpack ponúkajú najčastejšie používaný obväzový materiál v jednej praktickej baliacej jednotke pre každý operačný zákrok. Používatelia tak môžu pracovať absolútne flexibilne a vyberajú si produkty podľa potreby v danej situácii. Všetky produkty v súprave Setpack Standard majú röntgenkontrastné vlákno, resp. röntgenkontrastný čip s minimálne 60 % obsahom síranu bárnatého.

Priebeh výroby v spoločnosti L&R prebieha od prijatia surovín až po hotovú sterilnú súpravu podľa európskych predpisov pre sterilné zdravotnícke pomôcky. Hygienicky náročné podmienky pri výrobe zabezpečujú minimálnu počiatočnú kontamináciu. V kombinácii s overenými postupmi sterilizácie spoločnosť L&R ponúka vynikajúcu kvalitu produktov a zabezpečuje tak bezpečnosť.

Prevedenia:

Výhody:

 1. úspornosť

  • odpadá vlastná príprava
  • nie je potrebná validácia sterilizačných postupov

 2. bezpečnosť

  • viacnásobná kontrola počtu kusov pri výrobe súpravy Setpack

Sterilný vnútorný obal

 • pre kompresy a abdominálne rúška
 • slučka praktická pre používateľa na jednoduché otvorenie balenia
 • rýchle a bezpečné odstránenie produktu z balenia

Patentovaný systém kariet na sčítanie

 • dvojitá bezpečnosť vďaka karte na sčítanie na vnútornom sterilnom obale a na odtrhávacom vrecku
 • žiadne predanie karty na sčítanie počas zákroku
 • jednoznačné dokumentovanie vďaka samolepiacich kariet na sčítanie

Patentovaná posuvná škatuľka na tampón

 • vyššia bezpečnosť vďaka optimálnej kontrole počtu kusov pred a po operácii
 • špeciálne vyvinuté na praktické vyberanie preparačných tampónov

Setpack® Individual

Setpack Individual ponúka flexibilné riešenia pre všetky pravidelne vykonávané operácie. Počas podrobného rozhovoru so zákazníkom spoločnosť L&R analyzuje východiskovú situáciu, definuje profil požiadaviek a individuálne zostaví Setpack podľa plánovaného použitia. Túto službu má zákazník kedykoľvek k dispozícii, aj v prípade, že sa zmenia rámcové podmienky. V rámci štandardizovaného systému balenia preberá spoločnosť L&R profesionálnu a vecnú výrobu súprav Setpack na želanie zákazníkov. Kombinácia súprav Setpack Standard a Setpack Individual umožňuje používateľovi úsporne používať materiál a zabraňuje nadmerným zvyškovým množstvám.

Výhody:

 • individuálne zostavený podľa zadania zákazníka
 • individuálna analýza potrieb na základe podrobného zosúladenia s odborným interným oddelením
 • úspora času vďaka štandardizovaným procesným postupom
 • ekonomické použitie materiálu

Oblasti použitia

 • systémy operačného obväzového materiálu Setpack sú určené na použitie priamo na operačnej sále

Vlastnosti

 • sterilne balené, rýchle a pohodlné použitie
 • s röntgenkontrastným vláknom, resp. röntgenkontrastným čipom
 • samostatne dvojmo priložené samolepiace karty na sčítanie
 • ekonomické baliace jednotky