Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Darcovstvo produktov

Spoločne prispieť.

L&R neobmedzuje starostlivosť, ktorá je zakotvená v poslednom hľadisku podnikového hesla People.Health.Care. iba na pracovníkov, používateľov a pacientov. Ako podniku v zdravotníckej oblasti máme naliehavú úlohu prevziať celospoločenskú a globálnu zodpovednosť a postaviť sa na stranu ľudí, ktorí sa bez vlastného zavinenia ocitli v núdzi. Preto už niekoľko rokov pôsobíme v oblasti darcovstva produktov, kde spolupracujeme s vybranými verejnoprospešnými partnerskými organizáciami. Tieto pomáhajú na celom svete po prírodných katastrofách ako zemetrasenie alebo tajfúny, pôsobia v krízových oblastiach a neúnavne sa starajú o človeka v núdzi. 

Pomáhať na mieste

V rámci tejto spolupráce sme doposiaľ poskytli cenný príspevok vo forme neprerušovaného darcovstva produktov, a tým sme umožnili lekárske ošetrenie postihnutých na mieste nešťastia. V našich logistických miestach sústreďujeme všetky produkty, ktoré sa napr. v dôsledku nepatrného poškodenia obalu nesmú viac uskladňovať – no pritom sú nepoškodené. Tieto produktové dary odosielame v rámci pravidelnej rotácie našim vybraným partnerským organizáciám, pričom pri výbere berieme osobitne do úvahy medzinárodný dosah, dlhoročnú skúsenosť a existujúce odborné posudky. Tak je nielen zaručené, že naša pomoc príde na miesto, kde ju najviac potrebujú, ale okrem toho tiež zabezpečené, že tieto produkty bude na mieste určenia správne aplikovať vyškolený personál. 

Máme radosť z tejto produktívnej a dôvernej spolupráce s našimi kooperačnými partnermi a sme hrdí na to, že smieme podporiť ich obdivuhodnú prácu. 

V súčasnosti spolupracuje spoločnosť L&R s nasledujúcimi partnerskými organizáciami: 

  • Internationaler Hilfsfonds e. V.
  • Detská nemocnica Irene Salimi v Kabule/Georg Dechentreiter Wohlfahrtsstiftung (GDWS)
  • ora Kinderhilfe international e. V.
  • Rád Johanitov
  • Little Flowers of China e. V.
  • Interplast Germany e. V.
  • neunerhaus. Obdach. A ďalší.
  • Caritas Wien
  • Human Plus e. V.
  • Humedica e. V.