Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Korporátny sociálny sponzoring

L&R spája generácie.

V septembri 2015 vznikol interný program L&R Corporate Social Sponsoring (CSS) „L&R charity – we connect“ (L&R charita – pripájame sa“. V rámci tohto programu podporuje skupina L&R srdcové projekty svojich pracovníkov, pričom tieto projekty vždy sledujú cieľ navzájom prepojiť rozdielne generácie. Okrem toho sa vyznačujú istým vzťahom k výrobkom L&R, resp. k oblasti podnikania a sú časovo terminované. Patróna z L&R pri realizácii podporuje externá organizácia, ktorá má domovské sídlo v blízkosti niektorého sídla L&R resp. daný projekt uskutoční v jeho blízkosti. Od etablovania programu bolo úspešne dokončených množstvo projektov, ktoré by sme vám chceli tu predstaviť: 

Srdcové projekty 2017

Vysoko vonku: vo výške 3 700 metrov v indických Himalájach

V spolupráci s podporným spolkom Sani Zanskar e. V. a Univerzitnou klinikou Aachen bol pred niekoľkými rokmi vybudovaný energeticky sebestačný obecný dom v Sani (India), ktorý sa používa ako centrum lekárskej starostlivosti a zimná škola. V dôsledku extrémnych podnebných podmienok, ktoré vládnu v zapadnutej dedinke v Himalájach, bolo nutné vykonať na tomto centre súrne renovačné práce. Časť skautského kmeňa Heimbach-Weis odcestovala po sprostredkovaní patrónom projektu Martinom Pohlom s podporou L&R v auguste 2017 do Indie a opravila obecný dom spolu s ďalšími dobrovoľnými brigádnikmi a obyvateľmi obce Sani.

Pomoc obetiam požiaru

Po ťažkých popáleninách sa musia ošetrovať nielen jazvy telesné, ale aj duševné. Oboje sa deje v kempe Samba, ktorý sa uskutočnil v júni 2017 v blízkosti Sao Paula (Brazília) a bol zameraný na deti a mladistvých od 7 do 15 rokov. Popri sprostredkovaní lekárskych poznatkov o ošetrovaní jaziev sa uskutočnili skupinové terapeutické hodiny, v ktorých sa postihnutí učili zaobchádzať s psychickými následkami popálenín. Okrem toho účastníkov čakala široká ponuka aktivít voľného času, o ktoré sa starali dospelí, ktorí tiež utrpeli popáleniny, a preto vedeli optimálne pristupovať k svojim chránencom. Vďaka sprostredkovaniu projektového krstného otca Saschu Eicherta spoločnosť L&R podporila toto podujatie.

BenefitZ – Pomáhame deťom e. V. (e. V. = registrovaný spolok)

Nezisková organizácia BenefitZ sa ujala úlohy zozbierať peniaze pre projekty, ktoré prospievajú deťom. Jej členovia sú zastúpení na trhoch a podujatiach v oblasti mesta Koblenz (Nemecko) a tam predávajú vysoko hodnotné ručné práce ako kabelky a dekoračné predmety. Vďaka neustále rastúcemu nasadeniu vyvstala potreba zaobstarať priemyselné šijacie stroje, ako aj police a prepravné boxy. Zásluhou krstného otca projektu Ulricha Theisa spoločnosť L&R umožnila v lete 2017 zakúpenie týchto potrieb.

Kuchárske odpoludnia s ôsmimi národmi

Patrónka projektu Margarete Leimberger sa vo svojom voľnom čase už dlho angažuje v odpoludňajšej starostlivosti Pedagogického centra v Pukersdorfe (Rakúsko), v ktorom sa učia deti s duševným a/alebo telesným postihnutím. Keďže medzitým sa tu spoločne učia deti ôsmich národností, objavil sa nápad usporiadať interkultúrne kuchárske odpoludnia, ktoré sa realizujú spolu so súrodencami, rodičmi a starými rodičmi. Na jar 2017 si žiaci a ich rodiny pochutnali na najrozmanitejších pochúťkach typických pre jednotlivé krajiny.

Spolu tráviť čas – navzájom sa učiť

Pod týmto heslom sme v škôlke Kita Regenbogenland v Niederbreitbachu (Nemecko) zriadili záhradu generácií; krstným otcom tohto projektu za L&R bol Steffen Brenner. Vo vyvýšených záhonoch, ktoré sme vybudovali na jar roku 2017, rastú šaláty a rôzne druhy zeleniny, v existujúcej záhrade škôlky sme okrem toho zasadili kríky s bobuľami, viniče a ovocné stromy. O celú záhradu sa spoločne starajú škôlkari, ich súrodenci, rodičia, starí rodičia a seniori z obce.

Ste pracovníkom L&R a máte srdcový projekt, ktorý by sme mohli podporiť? Staňte sa teda patrónom projektu a podajte ho cez adresu CSS@LRmed.com!