Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Korporátny sociálny sponzoring

L&R spája generácie.

V septembri 2015 vznikol interný program L&R Corporate Social Sponsoring (CSS) „L&R charity – we connect“. V rámci tohto programu podporuje skupina L&R srdcové projekty svojich pracovníkov, pričom tieto projekty vždy sledujú cieľ navzájom prepojiť rozdielne generácie. Okrem toho sa vyznačujú istým vzťahom k výrobkom L&R, resp. k oblasti podnikania a sú časovo terminované. Patróna z L&R pri realizácii podporuje externá organizácia, ktorá má domovské sídlo v blízkosti niektorého sídla L&R resp. daný projekt uskutoční v jeho blízkosti. Od etablovania programu bolo úspešne dokončených množstvo projektov, ktoré by sme vám chceli tu predstaviť: 

Srdcové projekty 2016

Predvianočné čaro ohňa

V porýnsko-falckom meste Mendig (Nemecko) sa každoročne počas adventu koná podujatie „Predvianočné čaro ohňa“ s pestrým programom pre veľkých a malých, ako aj početnými kulinárskymi špecialitami. Výťažok z trhového predaja ide miestnym organizáciám starostlivosti o deti a mládež. Už dávnejšie sa zrodil plán postaviť carport, kde by sa mohol skladovať materiál, resp. pri zlých poveternostných podmienkach sa mohla preložiť časť trhu „Čaro ohňa“ do prístrešia odolného zlému počasiu. Krstný otec projektu Harald Frank sprostredkoval účasť spoločnosti L&R, ktorá financovala stavbu tohto prístrešku; prístrešok vďaka početným dobrovoľníkom postavili v rekordnom čase na jeseň 2016, takže počas Adventu 2016 už poslúžil podujatiu „Čaro ohňa“.

Príprava pre najhorší prípad

V českej Ostrave usporiadali na jar a jeseň roku 2016 dva cykly kurzov prvej pomoci, na ktorých sa starí rodičia učili, ako poskytnúť prvú pomoc zameranú špeciálne na deti, resp. vnúčatá. Popri sprostredkovaní poznatkov v rámci kurzov dostali starí rodičia navyše rozsiahly informačný materiál ako príručku na doma, takže to, čo sa naučili, si mohli kedykoľvek samostatne znovu osviežiť. Tieto kurzy sa tešili veľkej obľube, v krátkom čase boli vypredané a aj Česká televízia informovala o angažovanosti krstného otca projektu zo spoločnosti L&R Tomáša Folknera, ktorý kurzy inicioval a o dohliadal na ne.

S hviezdami svietiť opreteky

Baterkový koncert skupiny „Rumpelstil“ v nemeckom meste Koblenz sa každý rok zameriava na celú rodinu: Pred kulisou monumentálneho pamätníka Deutsches Eck pri Rýne sa odvíja pestrý rámcový program počínajúc líčením detí až po súťaž balónov. Vyvrcholením večera, ako aj koncertu, je baterková pesnička, pri ktorej sa uplatnia baterky, ktoré si návštevníci priniesli so sebou, a plocha, na ktorej sa odohráva koncert, žiari opreteky s hviezdnym nebom. Výťažok z tohto koncertu ide neziskovej organizácii Bunter Kreis Rheinland e. V., ktorá pomáha rodinám s ťažko chorými deťmi. Z iniciatívy krstnej mamy projektu z L&R Petry Butter pôsobila spoločnosť L&R 2016 ako hlavný sponzor podujatia.

Živá výmena medzi školou a domovom seniorov

Na začiatku roku 2016 sa zrodila v škole Alžbetínskeho kláštora v Berlíne (Nemecko) myšlienka zaviesť hudobné a tvorivé odpoludnia pre žiakov a obyvateľov susediaceho domova seniorov, pričom spoločnosť L&R poskytla prostriedky pre hudobné nástroje a materiály pre tvorbu. Hudobné a tvorivé odpoludnia sa medzičasom stali trvalou súčasťou spoločenského života na škole a v domove seniorov a opakujú sa každý školský rok. Popri krúžku „Majstrovania“, v ktorej žiačky a žiaci vlastnoručne zhotovovali malé darčekové predmety pre seniorov, sa konajú malé koncerty, zrodili sa patronáty medzi deťmi a seniormi a títo sa zúčastňujú na školských podujatiach, ako sú letné slávnosti alebo vianočná bohoslužba. S pomocou krstnej mamy projektu Evy Ebert mohla spoločnosť L&R odštartovať projekt, ktorý si vyvinul silnú vlastnú dynamiku a teraz sa rozvíja aj nezávisle od podpory L&R. 

Vítaní a došlí

Krstná mama projektu z L&R Anja Geister zorganizovala v lete 2016 rôzne výlety v Tirolsku (Rakúsko), na ktorých sa zúčastnili utečenci všetkých vekových tried, deti a dospelí z Tirolska, ako aj obyvatelia z dvoch miestnych domovov seniorov. Počas spoločných aktivít voľného času ako návštevy horských pasienkov a plavby loďou, sa účastníci zoznámili, takže sa rýchlo nadviazali priateľstvá a patronáty: Popri podpore, napr. pri domácich úlohách, vybavovaní na úradoch alebo pri hľadaní bytu, s ktorou noví prichádzajúci môžu odteraz počítať, vznikli najmä medzi deťmi a mladistvými bez sprievodu a seniormi patronáty, ktoré budú na úžitok obom stranám.

Miesto stretnutia pre malých aj veľkých

30. septembra 2016 bol otvorený detský hospic Cuxhaven-Bremerhaven e. V. (Nemecko), ktorý poskytuje deťom chorým na smrteľnú chorobu a ich rodičom, resp. súrodencom, ale aj smútiacim deťom, resp. rodičom, ktorým sa narodilo mŕtve dieťa alebo utrpeli potrat, pomoc. Popri úteche, ktorá sa poskytuje v individuálne potrebnom časovom trvaní, je potrebné tiež vytvoriť priateľskú atmosféru, aby sa im po skončení obdobia smútku uľahčil prechod do všedného dňa. Dôležitý príspevok k tejto atmosfére je aj vytvorenie herného a stretávacieho miesta pre deti, rodiny a dobrovoľníkov, ktorí tam môžu tráviť svoj voľný čas. Na uskutočnení tohto zámeru sa z podnetu projektovej krstnej matky Karimy Köppen podieľala spoločnosť L&R.

Podpora pre Bielorusko

Už 25 rokov sa angažuje spolok Freu(n)de für Belarus e. V. v mestskej štvrti Heimbach-Weis (Nemecko) pre ľudí žijúcich v oblastiach Bieloruska, ktoré sú ešte stále zaťažené atomárnym žiarením. Zvlášť deťom je adresovaná ponuka stráviť tri týždne v neožiarených oblastiach Nemecka, pričom tento pobyt sa využíva aj na návštevu lekára a potrebné nákupy. Projektového krstného otca zo spoločnosti L&R Fabiana Jacobiho spája s týmto spolkom rodinná tradícia, nakoľko jeho starí rodičia patrili medzi zakladajúcich členov spolku. Vďaka jeho nasadeniu prevzala spoločnosť L&R v lete 2016 cestovné náklady za cca 60 detí z Bieloruska do Neuwiedu, kde sa počas ich rekreačného pobytu o nich starali členovia spolku.

Šport a hra pre všetky vekové kategórie

Obec Niederzissen (Nemecko) plánovala na jar 2016 stavbu viacgeneračného ihriska, ktoré by stálo k dispozícii nielen deťom na hranie, ale ponúkalo by aj celý rad fitnesových zariadení pre dospelých. Niektoré z týchto prístrojov sú špeciálne šité na mieru potrebám seniorov. Vďaka sprostredkovaniu patrónom projektu Arminom Retterathom prevzala spoločnosť L&R k úhrade časť nákladov. Ihrisko bolo otvorené v apríli 2016 a odvtedy slúži ako miesto stretávania pre členov obce.

Srdcový projekt 2015

Adventná udalosť pre dobrý účel

Vianočný dom v Neuwiede (Nemecko) je v čase adventu každoročne miestom stretania sa mladých a starých. Z podnetu projektového krstného otca Meikela Rockenfellera financovala spoločnosť L&R v decembri 2015 zakúpenie rôznych dekoračných materiálov a spotrebného tovaru. Príjmy vianočného domu tradične prispievajú na akciu „Pomôžte nám žiť“, iniciatívy denníka Rhein-Zeitung v Koblenzi, ktorá sa v roku 2015 tešila z daru vo výške 8 000 Eur.

Ste pracovníkom L&R a máte srdcový projekt, ktorý by sme mohli podporiť? Staňte sa teda patrónom projektu a podajte ho cez adresu CSS@LRmed.com !