Ecologische duurzaamheid

Verantwoordelijke omgang met hulpbronnen ongeacht hun aard

L&R kenmerkt zich als een milieuvriendelijke productie- en ondernemingsorganisatie waarin spaarzaam met hulpbronnen wordt omgegaan: milieuaspecten staan centraal in onze gehele waardeketen. Wij beoordelen elk jaar onze ecologische parameters die onder andere bestaan uit recyclen, en programma's voor vermindering van het brandstof- en energiegebruik.

Als een onderneming in de gezondheidszorg zijn wij gebonden aan bijzonder strenge wettelijke normen en branchereguleringen. Deze hebben allereerst betrekking op veiligheidsaspecten voor gebruikers en patiënten, en ten tweede op milieuaspecten zoals grondstoffen, afvalwater/water, lucht/klimaat, energie, milieurelevante stoffen en afval. In elke vestiging zijn milieumanagers verantwoordelijk voor het naleven van gedefinieerde milieuaspecten. 

Een monitoring van het milieumanagement publiceert elk kwartaal een fact sheet op basis waarvan het naleven van onze milieurichtlijnen wordt gecontroleerd. Uiteraard houden wij ons aan alle wettelijke voorschriften in de markten waarin wij werkzaam zijn. De DIN ISO-normen 14001 en 50001 hebben voor onze ondernemingsgroep een bijzonder hoge prioriteit.

De modelfabriek

In twaalf vestigingen wereldwijd produceren wij medische hulpmiddelen voor regionale en internationale markten. Al tijdens de productie letten wij op materiaalbesparende processen en productiemethoden, milieuvriendelijke materialen, en een milieu- en energievriendelijke logistiek.

01. Mexicaanse productievestiging in Acuña

Hergebruik van randafsnijsels van de grondstof voor het vervaardigen van bandages. Van de resten en randafsnijsels worden de benodigde kleine onderdelen gesneden. Hiermee koppelt L&R spaarzaam omgaan met middelen aan afvalvermindering.

02. Optimalisatie van de vrachtstructuren in Oostenrijk

Door het opheffen van een vaste aanrijroute konden de transportstructuren in Oostenrijk worden geoptimaliseerd: daardoor verminderen wij de CO2-uitstoot en leveren wij onze klanten nog steeds binnen 24 tot 48 uur. 

03. Energieverbruik en milieubescherming

Door verschillende maatregelen voor vermindering van het energieverbruik, bijvoorbeeld door de hoge-drukbevochtiging in Schönau, het HV-laadstation bij Eurolager, de toerentalaangedreven compressor in Stará Paka, het gebruik van led-lampen in Europa en China, is het ons gelukt het energieverbruik met 4% te verlagen. 

04. Verhoging van de efficiëntie door kaarderij

Door het aanschaffen van een high-performance kaarde voor het fabriceren van tamponband, die twee productielijnen vervangt, konden de volgende besparingen worden bereikt:

vermindering van het energiegebruik door de geometrie van de productiemachines, efficiëntere aandrijving, geoptimaliseerde bediening en minder afvoerlucht.
CO2-vermindering in kg per jaar: 183.766 (stroom), 37.138 (gas)

05. Vermindering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot

Bij de L&R-vestiging in Xishui (China) werd door de omschakeling op 'Local Sourcing' de CO2-uitstoot verminderd.

06. Certificeringen

Certificering van de productievestigingen Xishui (China), Slavkov, Stará Paka en Nová Paka (Tsjechië), en Wenen, Schönau, Graz, Dornbirn (Oostenrijk) conform de internationale milieumanagementnorm DIN ISO 14001.

Energiemanagementcertificering DIN ISO 50001 voor L&R in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië. 

Duurzaam in kwaliteit en inkoop, betrouwbaar door compliance-richtlijnen

L&R werkt op basis van het internationaal erkende en gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 met gedefinieerde normen, gecontroleerde grondstoffen, externe onderdelen, componenten en service.

Bovendien werkt L&R samen met een netwerk van goed-presterende en betrouwbare leveranciers die zich houden aan de Gedragscode van L&R. Door nieuwe technologieën, innovaties en uitgesproken kostenbewustzijn bereiken we de voorwaarden voor een voortdurende optimalisatie van de relevante prestatiefactoren productkwaliteit, kosten, tijd en service in de waardeketen.

De regels met betrekking tot transparante handelsprocessen met externe partners en interne gedragsregels gelden voor alle vestigingen wereldwijd. Compliance-richtlijnen die voldoen aan de wet, en gedragscodes vormen samen met de ondernemingsstrategie en -filosofie de basis van het compliance-programma.

In combinatie met hoge kwaliteitsnormen, transparante processen bij inkoop en aanschaf, en een goed functionerend netwerk van L&R-medewerkers en externe partners treedt de onderneming steeds compliance-conform op.

Certificeringen en audits

Internationaal optredende ondernemingen laten zich door onafhankelijke certificeringsprogramma's controleren op thema's als milieu- en medewerkersbescherming.

Hoewel L&R uiteraard alle wettelijk voorgeschreven en in de branche gebruikelijke certificeringen en registraties – zoals door de Amerikaanse FDA en de Duitse TÜV – doorloopt, richt de onderneming zich ook op de ISO DIN-normen en de beoordelingsplatformen EcoVadis en Sedex.

EcoVadis-certificaten

EcoVadis is een toonaangevende aanbieder van beoordelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. EcoVadis exploiteert het eerste gemeenschappelijke MVO-beoordelingsplatform waarmee ondernemingen de prestaties van een leverancier op het gebied van MVO en duurzaamheid kunnen beoordelen. De werkwijze van EcoVadis voldoet aan de internationale GRI/G4- en ISO 26000-richtlijnen.

In 2015 kreeg L&R met de 'Bronze Rating' van EcoVadis voor het eerst een onderscheiding voor onze MVO-performance. In 2017 volgde de 'Silver Rating' van EcoVadis. 

Controle door middel van het Sedex-platform

Sedex is het tweede MVO-beoordelingsplatform waarmee L&R onze duurzaamheidsrichtlijnen en -projecten laat beoordelen.

De Sedex-criteria hebben betrekking op economische, ecologische en sociale duurzaamheid, en bestaan uit bijvoorbeeld vragen over het naleven van collectieve arbeidsovereenkomsten, over het minimumloon en sociale-verzekeringsbijdragen, over het volgen van de ILO-kernarbeidsnormen, het stimuleren van emancipatie, de Gedragscode, compliance enzovoort.