Colofon

Laboratoires Lohmann & Rauscher s.a. 
Rue Visé-Voie 81 - Boîte 2
B-4000 Liège (Chênée)

Tel: +32(0)43679711
Fax: +32(0)43679722
E-Mail: info@be.LRmed.com

H.R. Luik N° 3164
N° BTW : BE 402437261

De uitgever van deze pagina,
Lohmann & Rauscher s.a., maakt deel uit van de
Lohmann & Rauscher Group met als
moedermaatschappij Lohmann & Rauscher
International GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd
door de Lohmann & Rauscher International
Verwaltungs GmbH, die wordt vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders
Dipl. Ing. Wolfgang Süßle (Direct.)
Dipl. Wirtsch. Ing. Holger Mägdefrau 
Dipl. Ing. (FH) Thomas Menitz
Dr. Klemens Schulz
en wordt gecontroleerd door de adviesraad van de maatschappij.