Tell us: Ons klokkenluiderssysteem bij L&R

L&R maakt zich als bedrijf hard om de geldende wetgeving na te leven. Uiteraard moeten ook alle interne regels van L&R worden nageleefd. Alleen als we beschikken over regels, normen en wetten, kunnen we schade aan ons bedrijf voorkomen en succesvol blijven.

Het naleven van wet- en regelgeving is om die reden voor L&R van bijzonder belang. Wangedrag moet vroegtijdig worden opgespoord.

Hiervoor hebben we bij L&R het klokkenluiderssysteem 'Tell us' opgezet dat medewerkers en externe personen de mogelijkheid biedt om overtredingen van regels te melden. Als klokkenluider krijgt u de mogelijkheid uw melding aan ons zowel met uw naam als anoniem te doen. 

 

Wat wordt bedoeld met overtredingen van regels?

Voorbeelden van het overtreden van regels zijn verduistering, diefstal, corruptie, seksuele intimidatie, discriminatie (bijvoorbeeld op grond van geslacht), maar ook handelen in strijd met de wet op medische hulpmiddelen.

 

Hoe kan ik een overtreding van de regels melden?

U kunt via vier verschillende communicatiekanalen contact opnemen met het Compliance Management of de Compliance Offices. U kunt persoonlijk, via de post, per e-mail of digitaal met het bijgevoegde contactformulier melding doen. (Zie aan de rechterkant 'Opmerkingen' of 'Downloads'.) Hier vind u ook een lijst met alle Compliance Officers die als plaatselijke contactpersonen op de L&R-locaties ter beschikking staan om meldingen in ontvangst te nemen.

 

Hoe geef ik een melding op de JUISTE manier door?

Om ervoor te zorgen dat wij uw melding op gepaste wijze kunnen beoordelen en onderzoeken, is het belangrijk dat u uw melding zo concreet en volledig mogelijk formuleert.

Het is voor ons handig als u bij uw melding de 'W'-vragen beantwoordt:

Wie? Wat? Wanneer? Welke manier? Waar?

Merk op dat uw beschrijvingen ook kunnen worden ingezien door personen die niet bekend zijn met het onderwerp. Daarvoor is het handig als u beschikbaar bent voor aanvullende vragen.

U kunt een melding ook anoniem doorgeven zonder uw identiteit vrij te geven. Verstuur hiervoor het meldingsformulier digitaal of per post. Onthoud dat we in dat geval u geen aanvullende vragen kunnen stellen als niet alle vragen beantwoord zijn of als er onduidelijkheden zijn.

L&R garandeert u als klokkenluider in het kader van wettelijke voorschriften dat uw persoonlijke gegevens discreet behandeld worden. L&R onderzoekt de melding en volgt deze op, en neemt indien nodig passende maatregelen om een einde te maken aan het wangedrag.

 

Wat gebeurt er na mijn melding?

Na ontvangst van de melding voeren we een interne op risico's gebaseerde, eerste beoordeling uit om de relevantie te bepalen. In het kader van het onderzoek ontvangt de betrokkene na een eerste controle op aannemelijkheid zo snel mogelijk de gelegenheid om met een weerwoord te komen. Zo lang een overtreding niet bewezen is, bestaat het vermoeden op onschuld.

 

*******************

Wij vragen om uw begrip dat we via ons klokkenluiderssysteem geen verzoeken van klanten kunnen aannemen, beoordelen en doorverwijzen. Onze collega's van Customer Care nemen uw verzoek graag in behandeling. Met deze medewerkers kunt u hier contact opnemen.

Opmerkingen 

U kunt uw melding sturen zowel

  • door middel van een contactformulier
  • als per e-mail op het e-mailadres: 
    Compliance@LRmed.com of per e-mail aan uw plaatselijke compliance-verantwoordelijke
  • als per post aan uw plaatselijke compliance-verantwoordelijke of aan de Corporate Compliance Officer Dr. Wolfgang Stahl, Westerwaldstraße 4,
    56579 Rengsdorf, Duitsland
  • maar u kunt ook telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de plaatselijke compliance-verantwoordelijke of met de heer Dr. Wolfgang Stahl (telefoonnummer +49 2634 996648)