Pakiet pomysłów L&R

Zarządzanie innowacjami w L&R.

People.Health.Care. – to nie tylko filozofia firmy L&R, ale również nasze zobowiązanie. Dzięki skoncentrowanym zarządzaniu innowacjami opracowujemy nowe rozwiązania produkcyjne oraz usługi o znaczących zaletach dla użytkowników i pacjentów. 

Nasze zespoły badawczo-rozwojowe są aktywne na całym świecie, uzyskując efekt synergii dzięki naszej eksperckiej wiedzy i pokrewnym dyscyplinom specjalistycznym. Jesteśmy przekonani, ża partnerstwo w zakresie innowacji ma ogromne znaczenie i dlatego uczestniczymy w międzynarodowej wymianie z niezależnymi instytucjami specjalistycznymi oraz liderami i rzecznikami opinii, aby móc zgwarantować zarządzanie współpracą i wiedzą na najwyższym poziomie. 

Kultura innowacji, zarządzanie pomysłami oraz testowanie nowych metod to stałe wielkości w procesie innowacyjnym L&R. W międzynarodowych, interkulturowych i interdyscyplinarnych zespołach zasięg globalny oraz szukanie najlepszych rozwiązań nabierają tempa. 

Koncern L&R rozpoczął proces, mający na celu ocenianie w uporządkowany sposób pomysłów na produkty, a także propozycji udoskonalania produktów, usług czy koncepcji leczniczych. Dlatego liczy się dla przede wszystkim przejrzystość oraz regularne informacje zwrotne dla pomysłodawców.

Chciałbyś zgłosić jakiś pomysł do L&R? 

Skonaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego portalu i zgłoś swój pomysł. Pierwszą odpowiedź zwrotną otrzymasz po zamieszczeniu swojego pomysłu w bazie pomysłów.  

Jakie są kryteria oceny pomysłów? 

Zespół ds. bazy pomysłów L&R ocenia wszystkie nowe nadesłane pomysły na podstawie ustalonego katalogu kryteriów, biorąc pod uwagę m.in. według następujące aspekty:  

  • Czy pomysł wpisuje sie w aktualną paletę produktów lub ofertę L&R?
  • Czy jest to nowość na rynku?
  • Czy jest możliwy do wdrożenia z punktu widzenia produkcji, bezpieczeństwa, standardów jakości i ekologii?

I oczywiście według ogólnych punktów: 

  • Czy pomysł jest obiecujący?

W jaki sposób Twój pomysł jest oceniany?

Realizacja Twojego pomysłu przebiega w kilku etapach (zob. rysunek). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Twojego pomysłu według podanych kryteriów przez zespół rozpoczyna się etap oceniania, przy czym pomysł na końcu każdego z etapów jest poddawany kontroli. W najlepszym wypadku pomysł na wszystkich etapach zostanie rozpatrzony pozytywnie, a na końcu zrealizowany. Jako pomysłodawca na bieżąco będziesz otrzymywał wiadomości o aktualnym statusie pomysłu w procesie oceny.

Zgłaszanie pomysłu

Prosimy o przesłanie pomysłu w miarę możliwości w języku niemieckim lub angielskim.

* pole wymagane