Zrównoważony rozwój w środowisku naturalnym

Odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami każdego rodzaju

Firma L&R wyróżnia się oszczędnością zasobów oraz przyjazną dla środowiska produkcją i organizacją przedsiębiorstwa: Aspekty środowiskowe są obecne w całym naszym łańcuchu tworzenia wartości. Każdego roku sprawdzamy swoje ekologiczne parametry, które obejmują m.in redukcję zużycia paliwa, recykling oraz programy oszczędzania energii.

Jako przedsiębiorstwo z sektora opieki zdrowotnej jesteśmy zobowiązani do przestrzgania szczególnie wysokich standardów ustawowymi oraz branżowych. Odnoszą się one z jednej strony do kwestii bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów, a z drugiej do kwestii środowiskowych takich jak surowce, ścieki/ woda, powietrze/ klimat, materiały istotne dla środowiska, a także odpady/ usuwanie odpadów. W każdej siedzibie kierownicy ds. środowiska są odpowiedzialni za przestrzeganie zdefiniowanych wymogów środowiskowych. 

Służba monitoringu zarządzania środowiskowego co kwartał publikuje informacje, na podstawie których kontrolowane jest przestrzeganie naszych wytycznych środowiskowych. Oczywiście przestrzegamy wszystkich przepisów prawa rynków, na których pracujemy. Normy DIN ISO 14001 oraz 50001 dla naszego koncernu mają bardzo wysoki priorytet.

Fabryka wzorcowa

W dwunastu siedzibach na całym świecie produkujemy wyroby medyczne dla regionalnych i międzynarodowych rynków. W trakcie produkcji działamy w oparciu o precedury i procesy produkcyjne zgodne z zasadami oszczędnego korzystania z zasobów, stosując materiały ekologiczne i korzystając z energooszczędnej logistyki, zgodnej z zasadami ochrony środowiska.

01. Meksykański zakład produkcyjny w Acuña

Ponowne wykorzystanie odcinanych krawędzi surowców do produkcji opasek. Z resztek lub fragmentów krawędzi wycina się potrzebne niewielkie elementy. W ten sposób firma L&R łączy oszczędzanie zasobów z redukcją odpadów.

02. Optymalizacja struktur transportowych w Austrii

Dzięki uelastycznieniu struktur transportowych w Austrii udało się: Zredukować emisję CO2 i zaopatrywać naszych klientów w energię ciągu od 24 do 48 godzin. 

03. Zużycie energii i ochrona klimatu

Dzięki podjętym działaniom w zakresie oszczędzania energii, np. przez nawilgocenie HD w Schönau, zainstalowanie ładowarki HV w kampusie europejskim, zainstalowanie kompresora napędzanego liczbą obrotów w miejscowości Stará Paka, czy zastosowanie świateł LED w Europie i Chinach, udało się obniżyć zużycie energii o 4%. 

04. Podniesienie wydajności

Dzięki zakupowi wysokowydajnej zgrzeblarki produkującej opaski do tamponowania, która zastępuje dwa ciągi technologiczne, udało się wprowadzić tryb oszczędnościowy:

zmniejszenie zużycia energii przez maszyny produkcyjnej, bardziej wydajne napędy, zoptymalizowane sterowanie, zmniejszone zużycie powietrza odsysającego. Redukcja
CO2w kg rocznie: 183.766 (prąd), 37.138 (gaz)

05. Redukcja emisji CO<sub>2</sub>

W siedzibie firmy L&R w Xishui (China) dzięki przejściu na „zakupy lokalne” zredukowano emisję CO2.

06. Certyfikacja

Certyfikacja zakładów produkcyjnych w Xishui (China), Slavkov, Stará Paka i Nová Paka (Czechy) oraz w Wiedniu, Schönau, Graz (Austria) według międzynarodowej normy zarządzania środowiskowego DIN ISO 14001.

Certyfikowany system zarządzania energią DIN ISO 50001 dla firmy L&R w Niemczech, Austrii i Czechach. 

W zrównoważony sposób w zakresie jakości i zakupów, niezawodnie dzięki wytycznym dotyczącym zgodności z przepisami

L&R pracuje w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001, który zyskał międzynarodową aprobatę i został potwierdzony certyfikatem, ze zdefiniowanymi standardami, sprawdzonymi surowcami, kupowanymi na zewnątrz materiałami, komponentami i usługami.

Poza tym firma L&R współpracuje z siecią sprawnych i niezawodnych dostawców, którzy przestrzegają kodeksu postępowania L&R. Dzięki nowym technologiom, innowacjom i wypracowanej świadomości kosztów spełniamy wymóg nieustannej optymalizacji odnośnych wskaźników wydajności, jakości produktów, kosztów, czasu i usług w łańcuchu tworzenia wartości.

Zasady w odniesieniu do transparentnych działań biznesowych z zewnętrznymi partnerami, a także wewnętrzne zasady dobych praktych obowiązują na terenie siedziby i na całym świecie. Zgodne z prawem wytyczne dot. zgodności z przepisami (Compliance) oraz kodeksem postępowania wspólnie ze strategią i filozofią przedsiębiorstwa to główne filary programu Compliance.

Przedsiębiorstwo działa zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, doskonale łącząc wysokie standardy jakościowe, przejrzystość procesów zakupu i zaopatrzenia oraz efektywną sieć pracowników L&R oraz zewnętrznych kooperantów.

Certyfikacja i audyty

Przedsiębiorstwa działające na międzynarodowych rynkach są na bieżąco kontrlowane w zakresie ochrony środowiska i pracowników w ramach niezalenych programów certyfikacji.

Firma L&R nie tylko zdobywa wszystkie ustawowo przypisane i przyjęte w branży certyfikacje i rejestracje – np. przez Agencję Żywności i Leków i związek TÜV – ale skupia się także na normach ISO DIN oraz platformach oceniających EcoVadis i Sedex.

Certyfikaty EcoVadis

EcoVadis to wiodący dostawca analiz w zakresie CSR/zrównoważonego rozwoju. EcoVadis prowadzi pierwszą wspólną platformę oceniającą CSR, która umożliwa przesiębiorstwom analizę wydajności dostawcy w odniesieniu do CSR i zrównoważonego rozwoju. Metodyka EcoVadis jest zgodna z międzynarodowymi wytcznymi GRI/G4 i ISO 26000.

W 2015 r. firma L&R po raz pierwszy została wyróżniona za wydajność CSR brązowy medal EcoVadis Rating. A już w 2017 roku udało się zdobyć srebrny medal EcoVadis Rating. 

Kontrola za pośrednictwem platformy Sedex

Sedex to druga platforma oceniająca CSR, za pośrednictwem której firma L&R może poddawać weryfikacji swoje wytyczne i projekty zrównoważonego rozwoju.

Kryteria Sedex odnoszą się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, zrównoważenia społecznego oraz zrównoważonego rozwoju w środowisku naturalnym, obejmując np. kwestie zbiorowych układów pracy, minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, utrzymania wytycznych ILO, postulatów kobiet, kodeksu postępowania, zgodności z przepisami itd.