Stopka redakcyjna

Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 14
95-200 Pabianice
Tel.: +48-42-215-58-37
Fax: +48-42-215-58-37
Tel. kom.: +48-604-505-837
E-Mail: biuro.glowne@pl.LRmed.com
www.pl.lrmed.com
 
wpisana pod numer 0000396733 do KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525-251-72-02
Regon 145818685
 
Zarząd koncernu Lohmann & Rauscher:
mgr. inż. Wolfgang Süßle (Przewodniczący zarządu )
mgr. inż. Thomas Menitz
mgr. inż. Holger Mägdefrau
Dr. Klemens Schulz

Dyrektor Generalny Lohmann & Rauscher Polska:
Dariusz Kusiak

Wydawcą tej strony jest firma Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o. o., która jest członkiem Grupy Lohmann & Rauscher ze spółką matką Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, reprezentowanymi przez Lohmann & Rauscher International Verwaltungs GmbH, której przedstawicielami są Dyrektorzy Spółki
mgr inż. Wolfgang Süßle (Przewodniczący)
mgr inż. Thomas Menitz
mgr inż. Holger Mägdefrau
Dr. Klemens Schulz
i która jest kontrolowana przez Radę Doradczą Spółki.