L&R Academy

Rozwój talentów i kompetencji

W ramach rozbudowy potencjału L&R koncentruje się na poszerzaniu kompetencji w celu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Aby sprostać temu zadaniu, stworzyliśmy L&R Academy i w jej zakresie skupiliśmy w formie modułowego programu etapowego wszelkie działania mające na celu kształcenie ustawiczne.

Wzrastające wymagania naszych klientów, rosnąca kompleksowość i szybkość zmian w naszej branży oraz w procesach zachodzących w społeczeństwie są warunkami ramowymi rozwoju zasobów ludzkich w L&R.

Dlatego też od początku inwestujemy w kształcenie zawodowe oraz także intensywnie we własne kompetencje naszych pracowników. W przypadku odpowiedniego rozwoju i konkretnych rezultatów oferujemy im szansę dalszej edukacji w ramach naszego programu ustawicznego kształcenia, aby uzyskali oni kompetencje niezbędne do pracy na wyższych stanowiskach w firmie i przejmowania większej odpowiedzialności.

Dział zarządzania zasobami ludzkimi L&R i L&R Academy nieustannie wspierają podnoszenie kwalifikacji personelu, ponieważ jesteśmy przekonani, że inwestycje w naszych pracowników są opłacalne dla przedsiębiorstwa.

Dzięki szerokiej ofercie L&R Academy nasza firma pomaga pracownikom w osiąganiu krok po kroku ich własnych celów, jako iż rozwój zawodowy daje im zadowolenie i przyczynia się do sukcesu naszego przedsiębiorstwa.