Tell us: Nasze narzędzie do zgłaszania ewentualnych incydentów w zakresie naruszenia przepisów w L&R

Firma L&R jest zobowiązana do przestrzegania obowiązującego prawa. Obligatoryjne jest również stosowanie się do wewnętrznych regulacji L&R. Jedynie przestrzegając regulacji, norm i przepisów możemy zapobiec powstaniu szkód dla naszego przedsiębiorstwa.

Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji ma zatem ogromne znaczenie dla L&R. Nieprawidłowe zachowania muszą być wykrywane już na wczesnym etapie.

W tym celu firma L&R opracowała narzędzie do zgłaszania możliwych incydentów w zakresie naruszenia przepisów o nazwie „Tell us”, dzięki któremu pracownicy i osoby spoza firmy mają możliwość zgłaszania ewentualnych incydentów w zakresie naruszenia obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Sygnalista (osoba zgłaszająca naruszenie) może przekazać nam zgłoszenie takiego incydentu anonimowo lub z podaniem swojego nazwiska.  

Po otrzymaniu zgłoszenia dokonujemy jego wstępnej oceny pod względem istotnego poziomu ryzyka. Po wstępnym sprawdzeniu wiarygodności i w toku dalszej kontroli strona uczestnicząca uzyskuje jak najszybciej możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Aż do momentu udowodnienia naruszenia kierujemy się zasadą domniemania niewinności.

Nazwisko i adres e-mail osoby odpowiedzialnej w danym regionie za zgodność z przepisami można znaleźć w załączonym wykazie.

Przy przekazywaniu nam zgłoszeń prosimy korzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego, który można również przesłać bez podawania nazwiska.

L&R gwarantuje sygnaliście, który zgłasza ewentualny incydent naruszenia przepisów osobistą dyskrecję w ramach obowiązujących wymogów prawnych. L&R podejmuje działania weryfikacyjne i dochodzeniowe oraz ew. podejmuje stosowne środki celem wyeliminowania nieprawidłowego zachowania.

Wskazówki

Zgłoszenia można kierować do nas

  • za pomocą formularza kontaktowego
  • lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
    Compliance@LRmed.com lub na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za zgodność z przepisami w danym regionie
  • lub drogą pocztową do osoby odpowiedzialnej w danym regionie za zgodność z przepisami lub do Dr. Wolfganga Stahla, piastującego funkcję Corporate Compliance Officer, Westerwaldstraße 4,
    56579 Rengsdorf, Niemcy
  • lub telefonicznie bądź osobiście do osoby odpowiedzialnej w danym regionie za zgodność z przepisami lub do Dr. Wolfganga Stahla, piastującego funkcję Corporate Compliance Officer (tel.: +49 2634 996648)