Duurzaamheid

Omdat handelen telt.

Als grote ondernemingsgroep zijn wij ons bewust van onze verantwoording jegens onze medewerkers, onze klanten en de gemeenschap. Om die reden zien wij onze inzet op het milieu- en sociaal gebied, evenals onze inspanningen op het gebied van bij- en nascholing als een vanzelfsprekend onderdeel van onze ondernemingsactiviteiten.

Omdat handelen telt – duurzaamheid bij L&R

L&R is een duurzaam geleide onderneming. Onze inzet voor duurzaamheid wordt weerspiegeld in de drie zuilen van duurzaamheid die in bindende richtlijnen in de ondernemingsstrategie, maar ook in vele projecten en langlopende initiatieven tot uiting komen. 

De L&R-ondernemingsgroep heeft een lange traditie op het gebied van duurzaam handelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op basis van onze merkwaarden brengen wij onze verantwoordelijkheid voor economisch succes in balans met de verantwoordelijkheid die wij hebben jegens het milieu, onze medewerkers en de maatschappij.

In het Duurzaamheidsverslag maken wij onze inzet transparant. Bovendien blijven wij in samenspraak met onze interne en externe aanspreekpartners de actiepunten in het kader van duurzaamheid van onze ondernemingsstrategie steeds verder ontwikkelen.

Onze verklaring maatschappelijke verantwoordelijkheid

Economische duurzaamheid

 • Wij zetten ons in voor een duurzame ondernemingsontwikkeling en houden ons aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: economisch, sociaal, ecologisch, ethisch en cultureel.
 • Basis daarvoor zijn de internationaal erkende maatschappelijke, culturele en ethische waarden, de plaatselijk geldende wetten en normen, alsmede onze interne compliantierichtlijnen. Gelijke kansen ongeacht geslacht, religie en etnische of sociale afkomst, zijn belangrijk voor ons.
 • Wij waarborgen als onafhankelijke ondernemingsgroep economisch succes op basis van strategische groei en een daarbij passend rendement, en leven daarbij consequent de waarden van een familieonderneming na.
 • Onze producten en oplossingen overtuigen door kwaliteit op basis van voortdurende optimalisatie terwijl we economische en ecologische randvoorwaarden in acht nemen.

Ecologische duurzaamheid

 • Actieve betrokkenheid bij de bescherming van ons milieu vormt een belangrijke richtlijn voor onze zakelijke activiteiten. We volgen daarmee onze lange traditie en versterken tegelijkertijd ook onze concurrentiepositie.
 • Ecologisch duurzaam handelen begint al bij de productontwikkeling en omvat verder productie en levering tot en met het gebruik en de afvoer van onze producten.
 • In alle bedrijfseenheden letten wij op materiaalbesparende processen en productiemethoden, milieuvriendelijke materialen, en een milieu- en energievriendelijke logistiek.
 • Wij nemen actief onze verantwoordelijkheid door het systematisch optimaliseren van bepaalde afdelingen, waarbij we alle medewerkers betrekken en samenwerken met klanten, leveranciers en dienstverleners.

Sociale duurzaamheid

 • Wij zetten ons in voor het nemen van sociale verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten, leveranciers en de maatschappij.
 • De ontwikkeling en opleiding van al onze medewerkers is een beslissende factor voor het voortdurende succes van L&R. Onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij omvat ook het trainen en bijscholen van klanten die direct en indirect met onze producten en diensten te maken hebben.
 • Gezondheid en veiligheid voor onze medewerkers op de werkplek, evenals de veiligheid van patiënten en gebruikers bij gebruik van onze producten, zijn belangrijk voor ons.
 • Wij zetten ons bovendien in voor onze maatschappij, door het aanbieden van aantrekkelijke opleidingsplaatsen, met snelle hulp bij rampen en crisissituaties, en door het gericht ondersteunen van bepaalde sociale kwesties.

The L&R group`s sustainability policy

As a systemically important company in the healthcare sector, we have the opportunity to make sustainable changes that can make an impact now and in the future for ourselves, people, society and the planet. Read here what steps we are taking! Download HERE

Duurzaamheidsbericht 2021 van L&R: Maatregelen en doelstellingen in een digitaal overzicht

"Omdat verantwoordelijkheid en actie tellen" – onder dit motto is het actuele Duurzaamheidsbericht van L&R voor 2021 gepubliceerd. Ons Duurzaamheidsbericht geeft een overzicht van maatregelen, doelstellingen en wat we al hebben bereikt. Samen de wereld een stuk beter maken – dat houdt duurzaamheid voor ons in. Ga met ons mee op die weg!

Hier gaat u naar het Duurzaamheidsbericht 2021 van L&R in het Engels en het Duits

Duurzaamheidsverslag 2018/2019

Lees hier ons Duurzaamheidsverslag.