Sociale duurzaamheid

Perspectieven openen met sociale duurzaamheid

People.Health.Care. is onze slogan en tegelijk ook onze passie. Met individuele programma's voor persoonlijke ontwikkeling en die van de organisatie, evenals met Corporate Social Sponsoring-initiatieven komen wij onze sociale verantwoordelijkheid na.

De medewerkers van L&R zijn de belangrijkste middelen van onze onderneming. Waarden als vertrouwen, betrouwbaarheid en een eerlijke omgang met elkaar vormen de basis van onze management- en gedragsregels.
Wij bieden onze medewerkers een prestatiegerichte, inspirerende werkplek en aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden, en ondersteunen hen ook om werk en privéleven in balans te houden. Met het oog op onze voortdurende groei zien wij het als een strategische opgave nieuwe, getalenteerde vakmensen enthousiast te maken voor L&R en binnen te halen.
Bij ons ondernemingssucces op de lange termijn spelen gekwalificeerde medewerkers en getalenteerde jonge mensen een beslissende rol. Om die reden doen wij veel aan doelgerichte na- en bijscholing in de L&R Academy. Dat is een belangrijk onderdeel van onze ondernemingscultuur en onze strategie voor persoonlijke ontwikkeling.

L&R Academy: Vooruitgang door verdere ontwikkeling

De L&R Academy werd opgezet om uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren – niet alleen bij onze medewerkers, maar ook bij onze partners in ziekenhuizen en praktijken. In speciaal ontwikkelde programma's met diverse thema's wordt de nieuwste wetenschappelijke kennis op het gebied van geneeskunde, verpleging en hygiëne behandeld. En het is zelfs mogelijk van thuis uit aan de programma's deel te nemen dankzij de CME-module van onze L&R e-Learnings.  

Compliance

Medische producten staan door hun hoge relevantie voor de gehele gemeenschap terecht in het middelpunt van de openbare belangstelling. Bij L&R gelden hoge normen voor wat betreft veiligheid, milieubescherming, integriteit en personeelsmanagement. Als internationaal werkzame ondernemingsgroep in de medische branche garanderen wij de controle op en voortdurende verbetering van deze normen door middel van een compliance-programma dat voor het gehele concern geldt.

Naast de ondernemingsfilosofie als basis voor ons optreden, en de ethisch code waarin de normen voor de omgang met elkaar, met onze klanten en zakenpartners zijn vastgelegd, staat ook de Gedragscode centraal in het compliance-programma: alle dienstverleners en leveranciers van producten moeten zich aan de basisprincipes van de ondernemingsgroep houden.

Ook de medewerkers van het concern worden bij het compliance-programma betrokken, en maken deel uit van de compliance-training en de periodiek uitgevoerde reviews. Deze verantwoordingsvolle ondernemingspraktijk vormt de basis voor een duurzaam economisch succes.