Beschermd lopen bij het diabetischevoetsyndroom (DVS)

De vilttechniek met Cellona® polster

Diabetes is uitgegroeid tot een groot gezondheidsprobleem. Bijna 8% van de Europese bevolking is er door getroffen. Elk jaar krijgt ongeveer 15% van alle diabetici te maken met de gevolgaandoening diabetisch voetsyndroom. Het diabetische voetsyndroom is de vaakst voorkomende oorzaak voor niet-traumatische amputaties.

Ulceratie bij het diabetische voetsyndroom op de voetzool of de voetranden kan alleen genezen bij consequente drukontlasting en wondrust. Er zijn veel mogelijkheden voor plaatselijke drukontlasting. De vilttechniek met Cellona-polster is er daar één van. Het basisprincipe van ontlasting is een herverdeling van de op de wond inwerkende druk. Het draagvlak wordt vergroot, de ulcus op de voet komt vrij te liggen. Op deze manier wordt herhaling van het trauma op de wond voorkomen, wat van essentieel belang is voor de wondsluiting.

Een overzicht van de techniek van het vilten van de voet met Cellona-polster vindt u in de informatiebrochure 'Beschermd lopen bij het diabetische voetsyndroom' van L&R. Hier kunt u deze informatiebrochure downloaden:

Bij gebruik van de vilttechniek bij diabetische voetulcera zijn sjablonen een handig hulpmiddel voor het aanhouden van therapiestandaarden. Hierbij wordt de vorm van het materiaal individueel aangepast aan de ergonomische omstandigheden van de voet.

 

In nauwe samenwerking met de heer Dirk Hochlenert, arts bij het CID GmbH in Keulen, heeft L&R voor de vier vaakst optredende vormen van het diabetische voetsyndroom (MTC I, MTC II, MTC V [metatarsale kopjes I, II en V] en de grote teen) praktische sjablonen ontwikkeld. Deze zijn beschikbaar voor vier verschillende schoenmaten (37, 40, 43 en 47) en kunnen hier worden gedownload:

 

Let op het volgende:

  • Bij het printen van de sjablonen moeten deze op de originele grootte worden afgedrukt. De schoenmaten kunnen bij het printen iets variëren.
  • Voor een foutloos gebruik van de vilttechniek is bekendheid met biomechanica en ontlasting van diabetische voetulcera noodzakelijk. Om die reden kan de hier vermelde uitvoeringshulp niet de plaats innemen van een tutorial. Voor een goede beoordeling van de indicatie moet een arts de patiënt onderzoeken, een diagnose stellen en een voorschrift schrijven.