Tell us: hulpmiddel voor het melden van mogelijke non-compliance incidenten bij L&R

L&R maakt zich als bedrijf hard om de geldende wetgeving na te leven. Uiteraard moeten ook alle interne regels van L&R worden nageleefd. Alleen als we ons houden aan regels, normen en wetten, kunnen we schade aan ons bedrijf voorkomen.

Het naleven van wet- en regelgeving is om die reden voor L&R van bijzonder belang. Non-compliance moet vroegtijdig worden opgespoord.

Hiervoor hebben we bij L&R een hulpmiddel met de naam ‘Tell us’ voor het melden van mogelijke non-compliance incidenten opgezet dat medewerkers en externe personen de mogelijkheid biedt om mogelijke incidenten te melden waarbij de wet- en regelgeving niet worden nageleefd. U krijgt de mogelijkheid uw melding van een dergelijk incident aan ons zowel met uw naam als anoniem te doen.  

Na ontvangst van de melding voeren we een op risico's gebaseerde, eerste beoordeling uit voor het bepalen van de relevantie. In het kader van het onderzoek ontvangt de betrokkene na een eerste controle op aannemelijkheid zo snel mogelijk de gelegenheid om met een weerwoord te komen. Zo lang een overtreding niet bewezen is, bestaat het vermoeden op onschuld.

De naam en het e-mailadres van uw plaatselijke compliance-verantwoordelijke vindt u in de aangehechte lijst.

Wij verzoeken u het bijgevoegde meldingsformulier te gebruiken om uw melding te doen. U hoeft uw naam hierop niet te vermelden als u anoniem wilt blijven.

L&R garandeert de persoon die mogelijke non-compliance incidenten meldt, in het kader van wettelijke voorschriften dat zijn/haar persoonlijke gegevens discreet behandeld worden. L&R onderzoekt de melding en volgt deze op, en neemt indien nodig passende maatregelen om een einde te maken aan de non-compliance.

Opmerkingen

U kunt uw melding sturen zowel

  • door middel van een contactformulier
  • als per e-mail op het e-mailadres: 
    Compliance@LRmed.com of per e-mail aan uw plaatselijke compliance-verantwoordelijke
  • als per post aan uw plaatselijke compliance-verantwoordelijke of aan de Corporate Compliance Officer Dr. Wolfgang Stahl, Westerwaldstraße 4,
    56579 Rengsdorf, Duitsland
  • maar u kunt ook telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de plaatselijke compliance-verantwoordelijke of met de heer Dr. Wolfgang Stahl (telefoonnummer +49 2634 996648)