L&R-ideeënpool

Innovatiemanagement bij L&R.

People.Health.Care. – dat is niet alleen de ondernemingsslogan van L&R, maar ook onze opdracht. Door doelgericht innovatiemanagement werken wij voortdurend aan nieuwe productoplossingen en diensten met belangrijke voordelen voor gebruikers en patiënten. 

Onze teams van Onderzoek en Ontwikkeling zijn wereldwijd werkzaam, en creëren samenwerkingsverbanden met de kennis van onze experts en verwante vakdisciplines. Wij zijn van mening dat voor innovatie partnerschappen van groot belang zijn, en om die reden wisselen wij internationaal veel van gedachten met onafhankelijke, gespecialiseerde instituten, belangrijke opinieleiders en kennisverspreiders om zo samenwerkings- en kennismanagement op het hoogste niveau te kunnen garanderen. 

Innovatiecultuur, ideeënmanagement en het testen van nieuwe methoden zijn vaste waarden in het innovatieproces van L&R. In internationale, interculturele en interdisciplinaire teams staan wereldwijd netwerken en het zoeken naar de beste oplossingen dagelijks voorop. 

L&R heeft een proces ontwikkeld om zowel productideeën als voorstellen voor het verder ontwikkelen van producten, diensten of therapieconcepten gestructureerd te kunnen beoordelen. Voor ons is daarbij vooral transparantie en regelmatige terugkoppeling naar de aanreiker van het idee van belang.

Wilt u een idee bij L&R aankaarten? 

Neem contact met ons op via het onderstaande portal voor de ideeënpool en vertel ons meer over uw idee. U krijgt een antwoord van ons zodra uw idee in het systeem en daarmee in de ideeënpool is ingevoerd.  

Op welke criteria worden ideeën beoordeeld? 

Het team van de L&R-ideeënpool beoordeelt alle nieuw ontvangen ideeën op basis van een vaste reeks criteria onder andere op de volgende aspecten:  

  • Past het idee in het bestaande productassortiment of -aanbod van L&R?
  • Is het nieuw op de markt?
  • Kan het idee voor wat betreft productie, veiligheid, kwaliteitsnormen en ecologische aspecten worden uitgevoerd?

En uiteraard in het algemeen: 

  • Maakt het idee kans van slagen?

Hoe gaat de beoordeling van uw idee in zijn werk?

De realisatie van uw idee verloopt in meerdere fases (zie afbeelding). Als uw idee door het team van de ideeënpool op basis van de hier genoemde criteria over het algemeen positief wordt beoordeeld, volgt een gedegen onderzoeksfase waarin het idee na afloop van elke fase opnieuw op de proefbank komt te staan. Als alles goed gaat, wordt het idee in alle fases positief beoordeeld en uiteindelijk gerealiseerd. U krijgt als aanreiker van het idee regelmatig terugkoppelingen over de actuele stand van zaken in het beoordelingsproces van uw idee.

Idee insturen

Wij verzoeken u indien mogelijk uw idee in te sturen in het Duits of het Engels.

* verplicht veld