Privacybescherming

Het spreekt voor ons vanzelf, dat we verantwoordelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens, onder inachtneming van de geldende nationale en Europese privacyvoorschriften. Als exploitant van een website verzamelen wij persoonlijke gegevens zodra u ons per e-mail of met behulp van het beschikbare contactformulier een aanvraag stuurt. Wij slaan

  • uw e-mailadres en, indien u die hebt opgegeven, ook uw naam, adres en telefoonnummer op bij uw aanmelding bij my L&R,
  • bij het verzenden van berichten door middel van ons contactformulier uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en de door u genoemde soort klantenkring waartoe u behoort,
  • bij het verzenden van onlinesollicitaties uw naam en e-mailadres en, indien u die hebt opgegeven, ook uw adres en telefoonnummer.

Voor zover u dat hebt opgegeven, verzamelen en bewaren wij ook uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres, en in voorkomende gevallen ook de klantenkring waartoe u behoort. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw verzoek.

Uw persoonlijke gegevens wordt uitsluitend voor het verwerken van uw bestelling opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Bovendien worden uw gegevens door ons alleen opgeslagen en voor reclamedoeleinden binnenshuis verwerkt, als u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming verleent. Daarom heeft u op alle internetpagina's waar uw persoonlijke gegevens worden opgevraagd, de mogelijkheid uw toestemmingsverklaring af te geven. U kunt uw instemming op ieder gewenst moment later door een e-mail of per post aan ons herroepen.

Om u echter zo goed mogeliijk op de hoogte te houden, bedienen wij ons voor het uitvoeren van bestellingen (brochures) en deels ook voor mailing-acties van de diensten van derden. Hiervoor is het nodig dat de voor uw bestelling noodzakelijke gegevens, die u op het desbetreffende bestelformulier invult, aan de firma door te geven die de bestelling uitvoert. Wij verzekeren u echter dat ook in dit geval met de uiterste zorgvuldigheid met uw gegevens wordt omgegaan en dat ze alleen voor de bestelling worden gebruikt.

De door ons gebruikte server bevindt zich in Duitsland. Er vindt geen transfer van persoonlijke gegevens naar het buitenland plaats.

Telling van paginahits.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt zogeheten cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website(inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt die informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten te verlenen. Google geeft bovendien deze informatie eventueel verder door aan derden, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google in verband brengen. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde gegevens en de op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief IP-adres) en de verwerking van de gegevens door Google verhinderen door onderstaande browserplug-in te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

De enige door het gebruik van Google Analytics opgeslagen cookies, en de functies en levensduur daarvan, vindt u vermeld als u klikt op de volgende link:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies die voor het functioneren van de website noodzakelijk zijn

 

De volgende cookies worden opgeslagen omdat ze voor een juist functioneren van de website noodzakelijk zijn:

  • TYPO3 Content Management Cookie (fe_typo_user): Dit cookie maakt het mogelijk de gekozen website in de betreffende combinatie van land en taal te presenteren. Deze informatie wordt tijdelijk in uw browser opgeslagen en wordt bij het sluiten van de browser vernietigd.
  • Session Cookie (PHPSESSID): Dit cookie dient om u telkens als u de website opent, te identificeren. Deze informatie wordt tijdelijk in uw browser opgeslagen en wordt ten laatste bij het sluiten van de browser vernietigd.
  • Session-ID (myL&R): Dit cookie bevat de session-ID waarmee de gebruiker site-overschrijdend kan worden geïdentificeerd. Het cookie wordt na 24 uur gewist.
  • Aanlegtechniek: In de applicatie 'Aanlegtechniek' worden voor het garanderen van de functie twee soorten cookies opgeslagen. Met 'tx-lr_anlegetechnik-data-[x]' wordt de gekozen optie opgeslagen, en met 'tx-lr_anlegetechnik-url-[y]' de actuele stap. In beide gevallen is de houdbaarheid van het cookie 24 uur.

Toestemming voor het opslaan van cookies

 

Op de website 'lohmann-rauscher.de' kunt u op elk moment uw uitdrukkelijke toestemming voor het opslaan van cookies geven.

Opslaan van cookies verhinderen

 

Het opslaan van cookies kan worden verhinderd door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware; in dat geval kan echter niet van alle functies van deze website ten volle gebruik worden gemaakt (raadpleeg hiervoor het gedeelte 'Telling van paginahits' en 'Cookies die voor het functioneren van de website noodzakelijk zijn').

Conform § 34 BDSG kunt u op elk moment inzicht vragen in de over u opgeslagen gegevens. U kunt zich daarvoor op elk moment door middel van de vermelde contactmogelijkheden tot ons wenden.