L&R OPTILINE®

Meerwaarde. Over de hele linie.

L&R OPTILINE - Al 25 jaar duurzaam en toekomstgericht.

L&R OPTILINE staat al 25 jaar voor optimalisatie van processen en producten.

Dit succes hebben we vooral te danken aan u en aan onze beiderzijds betrouwbare samenwerking. Daar willen wij u nu hartelijk voor bedanken. 

En we verheugen ons erop nog vele jaren samen successen te behalen! 

Uw L&R OPTILINE-team

Wij zijn uw partner voor integrale oplossingen.

Wij bieden u: 

 • individuele oplossingen voor het optimaliseren van processen en producten 
 • waarborging van de kwaliteit en verhoging van de efficiëntie 
 • zuinige omgang met middelen en mogelijkheden tot besparingen 
 • individueel advies van en monitoring door ervaren specialisten van L&R 


Afspraak maken voor individueel advies

  Onze oplossingen

  Compleet en goed verzorgd met L&R OPTILINE®.

  Wie op de groeiende zorgmarkt ook in de toekomst succesvol wil zijn, moet zich vandaag al goed voorbereiden. Een groter wordende kwaliteitsconcurrentie, stijgende kosten- en tijdsdruk, gebrek aan vakkundig personeel en een verschuiving van klinisch naar poliklinisch – de uitdagingen waar de zorg dagelijks mee te maken krijgt, zijn veelomvattend. Wij ondersteunen u bij het harmoniseren van uw processen, het combineren van veeleisende patiëntbehandelingen met noodzakelijke economische doeltreffendheid, het koppelen van de doelstellingen van het management met die van gebruikers, en het optimaliseren van uw poliklinische afdelingen zodat u meer tijd krijgt voor het behandelen van uw patiënten. Hier ziet u een selectie van onze oplossingen waarbij wij u kunnen helpen dat mogelijk te maken: 

  Bespaarmogelijkheden door standaardisatie van artikelen en processen
  Zuinige omgang met middelen door innovatieve behandelingsconcepten
  Verhoging van de efficiëntie door product- en procesoptimalisatie
  Kwaliteitswaarborging door individueel advies en monitoring

  Onze L&R OPTILINE®-video

  Wilt u meer te weten komen over L&R OPTILINE? Bekijk onze L&R OPTILINE-video en ontdek uw individuele mogelijkheden: 

  Dit zeggen onze klanten

  Dirk Schmuda, Manager Centrale Inkoop

  Rode Kruis-ziekenhuis, München (Duitsland)

  Bij welke actuele uitdaging in het zorgsysteem kan L&R OPTILINE u helpen?

  "De verandering van de ziekenhuiszorg brengt onder andere met zich mee dat er veel meer poliklinisch wordt gewerkt. Met L&R OPTILINE Poliklinisch merken we de meerwaarde van procesoptimalisatie. We kunnen alles bij één leverancier bestellen waardoor onze medewerkers weer meer tijd krijgen voor hun kernprocessen." 

  Waarin ziet u over het algemeen de voordelen van L&R OPTILINE?

  "Door L&R OPTILINE kunnen wij onze processen optimaliseren. Dit houdt niet alleen in dat onze medewerkers tijd besparen, maar ook dat er een financiële meerwaarde ontstaat door centralisering en productstroomlijningAdvies van en monitoring door ervaren specialisten van L&R draagt extra bij aan het succes." 

  Welke projecten hebt u met L&R OPTILINE opgezet en welke resultaten zijn daarvan nu al zichtbaar?

  "Allereerst het project voor instrumenten voor eenmalig gebruik. Hieruit komen optimalisatievoorstellen en voordelen op financieel en procesniveau naar voren. Door onze samenwerking verliep de implementatie goed gestructureerd. Dan hebben we nog het project voor moderne wondbehandeling. Als resultaat daarvan zien we voornamelijk besparingen van de proceskosten als meerwaarde."

  Andreas Wolf, Administratief manager

  Isar-ziekenhuis, München (Duitsland)

  Wat zijn volgens u momenteel de uitdagingen op de markt voor klinische zorg en in uw dagelijkse werkzaamheden? Hoe helpt L&R OPTILINE u bij het omgaan met deze uitdagingen?

  "Als klant van L&R OPTILINE hebben we nauw contact met onze leverancier. Het is geen klassieke leveranciersrelatie, maar eerder een nauw op elkaar afgestemde samenwerking. Ik denk dat naast de optimalisaties en adviesgesprekken, de nauwe band tussen klant en leverancier een van de sterke punten is van L&R OPTILINE.

  Een ander groot thema bij ons in het ziekenhuis is duurzaamheid. De OK-proceduretray Kitpack van L&R, waarin de meeste producten niet nog een keer los verpakt zijn, hebben we vooral gekozen om proceskosten te beperken. Maar bovendien kunnen we met Kitpack afval verminderen zodat er in vergelijking met losse producten ongeveer 80% minder verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid." 

  Waarin ziet u de grote meerwaarde van L&R OPTILINE en welke onderdelen daarvan zijn voor u bijzonder belangrijk?

  "Als ik kijk naar de projecten die we samen met diverse beroepsgroepen zoals verpleegkundigen, OK-verpleegkundigen en artsen hebben opgezet, zijn bijvoorbeeld de optimalisatie van de operatiekamermagazijnen en de hierdoor geoptimaliseerde zoektijden het vermelden waard. Als medewerkers daaraan steeds maar een paar seconden minder tijd besteden, winnen ze waardevolle werktijd. Ook de vakkennis van de medewerkers van L&R OPTILINE zorgt voor een significante werkverlichting." 

  Welke projecten hebt u tot nu toe met L&R OPTILINE kunnen opzetten en welke optimalisaties gaat u hiermee bereiken?

  "Het eerste was het OK-project, waarbij we uiteindelijk ongeveer 1000 OK-standaarden van de chirurgen met 14 afdeksets konden bedienen. Dat was voor ons al een opmerkelijk resultaat. Het heeft de werkprocedures op de OK gestandaardiseerd wat bovendien tot een meetbare tijdbesparing heeft geleid.

  Het tweede project betrof het afdelingsassortiment. Voor ons was de uniformering van de zeven algemene afdelingen bijzonder effectief. Het was interessant te bekijken of er voor een artikel van de ene afdeling een alternatief was op een andere afdeling, of dat een artikel op een bepaalde afdeling wellicht overtollig was en alleen uit historische overwegingen aangehouden werd. Zo besparen we in aantallen, materiaal, maar ook proceskosten.

  Het derde thema was de onderdruktherapie wat ons procesverbeteringen heeft gebracht. Nu we zijn overgestapt op de CNP-units van L&R, hoeven we ze niet meer aan- en af te melden, weg te sturen en weer aan te nemen, zoals eerder het geval was. Als positief ervaren we ook dat de exsudaatcontainers niet meer weggegooid hoeven te worden. Hierdoor beschikken we ook met het oog op duurzaamheid over een voordelig concept."

  Dr. med. Mirko Manojlović, chirurg

  Openbaar ziekenhuis JZU Gradiška (Bosnië en Herzegovina)

  Waarom is uw keuze gevallen op L&R OPTILINE en hoe kunnen de experts van L&R u helpen bij de optimalisatie van uw processen?

  "Ons openbare ziekenhuis moest gedetailleerd en objectief beoordeeld worden. L&R OPTILINE kon hierbij mogelijke storende factoren van onze instelling en ons systeem identificeren. Op basis van de hieruit voortvloeiende resultaten werden passende en efficiënte oplossingen voor het JZU Gradiška opgesteld."

  Welke concrete projecten hebt u met L&R OPTILINE opgezet en welke resultaten zijn daarmee nu al zichtbaar?

  "Naar aanleiding van de professionele adviezen zijn veel projecten gerealiseerd, van de standaardisering van onze processen tot het invoeren van Kitpack OK-sets en het trainen van onze medewerkers door experts van L&R. Hierbij werden vooral besparingen mogelijk gemaakt op het personeels- en materiële vlak."

  Waarin ziet u de voordelen van L&R OPTILINE?

  "De experts van L&R voeren een professionele bestandsbeoordeling van de instelling uit, identificeren het potentieel en komen met een daarbij passend voorstel voor optimalisatie, maar ook voor ondersteuning bij de implementatie. Door L&R OPTILINE te implementeren waren wij in staat de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en de efficiency van onze instelling te verbeteren."

  Emilija Kostoska, algemeen manager van Fila Farm

  Zan Mitrev-ziekenhuis (Noord-Macedonië)

  Waarom is uw keuze gevallen op L&R OPTILINE en welke meerwaarde biedt de service-oplossing voor u?

  "Als een van de toonaangevende ziekenhuizen van Noord-Macedonië staan we elke dag weer voor diverse uitdagingen. Om onze hoge standaarden te behouden, biedt L&R OPTILINE ons een aantrekkelijk concept op het hoogste niveau en helpt ons onze kosten ook op de lange termijn te verlagen. We verwachten in het eerste jaar al besparingen te bereiken van ongeveer 15.000 euro."

  Irena Dimitrova, export- en importmanager

  Zan Mitrev-ziekenhuis (Noord-Macedonië)

  Waarom is uw keuze gevallen op L&R OPTILINE en welke meerwaarde biedt de service-oplossing voor u?

  "Met L&R OPTILINE bestellen we nu alles bij één leverancier. En omdat we nu alle producten ontvangen van één leverancier, zijn we nu gegarandeerd van stabiele leveringen.

  Dit beschermt ons niet alleen tegen problemen, maar zorgt ook voor een grote vereenvoudiging van onze interne processen omdat we nu bijvoorbeeld ook maar één factuur ontvangen."

  Onze bouwstenen in één oogopslag

  Ons L&R OPTILINE®-huis.

  Individuele diensten voor optimalisatie van processen en producten | Behoeftegericht Systematisch | Locatie-overstijgend | Gezamenlijk met alle betrokkenen

  Elk ziekenhuis beschikt over verschillende afdelingen met diverse eisen en behoeften die afhankelijk zijn van de behandeling. In het kader van L&R OPTILINE werken we met u samen aan een op maat gemaakte oplossing voor alle afdelingen die u helpt uw dagelijkse werk efficiënter en eenvoudiger uit te voeren.

  Uw meerwaarde met L&R OPTILINE®

  Wondverzorgingsconcept

  Individuele diensten voor uw behoeften

  Gezamenlijke analyses en omschakeling

  Acceptatie en vertrouwen bij alle belanghebbenden

  Procesoptimalisatie

  Zuinige omgang met middelen door uw medewerkers

  Standaardisatie gericht op behoeften

  Verhoging van de efficiëntie voor kostenbesparingen

  Geaccepteerde wondstandaard en producttrainingen

  Veiligheid voor uw gebruikers en patiënten

  Uit de praktijk:

  Onze referentieklant:

  Middelgroot regionaal ziekenhuis met 250 bedden en negen afdelingen.

  Na het uitvoeren van een afdelingsanalyse konden we een inkrimping en standaardisering van onze productportfolio tot stand brengen waarmee we een besparing van 12.000 realiseerden.

  €12.000

  Door het invoeren van een uniforme lay-out van de afdelingsmagazijnen voor wat betreft wondverzorgingsconcepten kon bovendien de kapitaalbinding van de afdelingen met 44 % worden verlaagd.

  44 %

  Elke minuut in de OK is kostbaar en soepel verlopende processen zijn om die reden erg belangrijk. Samen met u optimaliseren we uw werkprocessen door middel van functie- en kliniekoverstijgende standaardisaties om u snel tijd en geld te laten besparen.

  Uw meerwaarde met L&R OPTILINE®

  Gezamenlijke analyses en omschakeling

  Acceptatie en vertrouwen bij alle belanghebbenden

  Procesoptimalisatie

  Tijdsbesparingen en zuinige omgang met middelen

  Standaardisatie gericht op behoeften

  Verhoging van de efficiëntie voor kostenbesparingen

  Management van behandelingsprocessen en magazijnen

  Kostenminimalisatie door geoptimaliseerde structuur

  Geaccepteerde standaard en producttrainingen

  Veiligheid voor uw gebruikers en patiënten

  Uit de praktijk:

  Onze referentieklant:

  Middelgroot regionaal ziekenhuis met 580 bedden en 15.000 operaties per jaar.

  Naar aanleiding van een OK-analyse voerden we een grote assortimentsoptimalisering door.

  Het resultaat na de L&R OPTILINE-analyse:

  48
  Individuele sets
  Verlaging van het aantal sets en de inhoud daarvan
  9
  Individuele sets
  4
  Raucodrape® Standaardsets

  De omvangrijke behandeling tijdens onderdruktherapie brengt ook een hoge economische belasting met zich mee. L&R OPTILINE ondersteunt u bij het veilig behandelen van kritieke wondsituaties.

  Uw meerwaarde met L&R OPTILINE®

  Speciale behandelingsproducten

  Veilige, snelle behandeling van complexe wondsituaties

  Product- en systeemtraining

  Veiligheid voor uw gebruikers en patiënten

  Volledig assortiment

  Advies door onze experts op alle gebieden van wondverzorging

  Overgang

  Ondersteuning bij het vervullen van uw wettelijke verplichtingen

  Transparante facturering

  Meer kostenbesparingen

  Ons onderdruktherapieconcept:

  Gebruiksvriendelijk. Flexibel. Kostenefficiënt.

  Economisch denken, produceren en handelen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van het Suprasorb CNP P3-systeem. Wij willen u nu graag enkele speciale CNP-oplossingen voorstellen die we samen met uw collega's op de markt voor u op het gebied van onderdruktherapie bedacht en ontwikkeld hebben:

  90 %

  CNP EasyDress
  Het unieke, kleefvrije secundaire verband voor het overtrekken en afdichten van extremiteiten zorgt voor een tijdbesparing tot 90 % bij het aanleggen van het verband.1

  135 %

  CNP-dieptedrainage
  Dit is speciaal ontwikkeld voor diepe wonden en is in staat tot wel 135 % meer exsudaat uit de wonddiepte te halen dan een conventionele therapie van concurrenten uit de oppervlakte.2

  CNP-drainagefolie
  De orgaanbeschermingslaag met hoge drainagecapaciteit voert het exsudaat af over het gehele folieoppervlak. De identieke geometrie van de folie zorgt voor veiligheid bij het inzetten, en de folie kan op maat worden geknipt en gemodelleerd.

  1) M. Duft, D. Ostapowicz, S. de Lange, K. Grießhammer, M. Abel: Audit on the usability, user and patient satisfaction of tubular bandage, Multi-center international post-marketing clinical study under real conditions.
  2) Gebaseerd op in-vitro-onderzoeken.

  Met de bouwsteen 'Management' bekijken we uw huidige inkoopsituatie en laten u vrijblijvend optimalisatiekansen zien. L&R OPTILINE biedt u daarbij een hoge servicestandaard en talrijke diensten.

  Uw meerwaarde met L&R OPTILINE®

  Procesoptimalisatie en digitalisatie van inkoopprocessen

  Tijdsbesparingen en zuinige omgang met middelen

  Standaardisatie en inkrimping gericht op behoeften

  Verhoging van de efficiëntie voor kostenbesparingen

  Controlling

  Overzicht houden op gestelde doelen

  Codeeranalyse SemiChecker

  Minutieuze optimalisatie van facturering en inkomstenstijging

  Individuele impulsadviezen

  Actuele informatie over marktrelevante en plaatselijke thema's

  Uit de praktijk:

  Onze referentieklant:

  Algemeen ziekenhuis met 200 bedden en 7500 operaties per jaar.

  Voor het ondersteunen van de facturering biedt L&R OPTILINE de codeeranalyse SemiChecker. Onze tool is een door software ondersteund proces voor het bepalen van niet-gefactureerde secundaire diagnoses, procedures en aanvullende vergoedingen op basis van medische documentatie.

  Resultaat na codeeranalyse:
  Meeropbrengsten voor een bedrag van meer dan €250.000 in drie jaar.

  €84.000 in het eerste jaar
  €140.000 in het tweede jaar
  €35.000 in het derde jaar

  Voor een polikliniek of praktijk zijn andere uitdagingen van toepassing dan voor andere klinische zorg. Optimale structuren voor het plannen van spreekuren, tot het afhandelen van recepten en facturen, en budgetcontrole geven u met L&R OPTILINE de noodzakelijk zekerheid.

  Uw meerwaarde met L&R OPTILINE®

  Gezamenlijke behoefteanalyse

  Acceptatie en vertrouwen bij alle belanghebbenden

  Procesoptimalisatie

  Tijdsbesparingen en zuinige omgang met middelen

  Bestelsysteem met budgetcontrole

  Overzicht van de kostensituatie

  Eenvoudige afwikkeling van recepten

  Transparante facturering

  Scanneroplossing

  Optimalisatie van de inkoopprocessen

  Uit de praktijk:

  Onze referentieklant:

  Gezondheidscentrum met meer dan tien disciplines.

  1. Benutting van de spreekuurbenodigdheden

  In de polikliniek maakt men onderscheid tussen praktijk- en spreekuurbenodigdheden. Praktijkbenodigdheden worden door de arts zelf ingekocht en betaald. Spreekuurbenodigdheden worden door de zorgverzekeraars vergoed. Wij analyseren voor u hoe hoog uw benuttingsgraad is voor wat betreft spreekuurbenodigdheden. Vaak zijn hier duidelijke besparingen mogelijk. Bij een van onze klanten konden we op deze manier €44.800 per jaar besparen.


  €44.800

  2. Besparing van proceskosten

  Door om te schakelen naar L&R OPTILINE Poliklinisch profiteert u van eenvoudige bestelprocessen, digitale receptverwerking en een afname van het aantal leveranciers. Onze experts adviseren u over een ideale assortimentselectie en optimaal gebruik van de producten. Hiermee besparen onze klanten gemiddeld 30 % proceskosten op verschillende niveaus:

  • Inkoop
  • Boekhouding
  • Controle van facturen
  • Goederenontvangst
  • Logistiek

  30 %
  besparing van proceskosten

  Onze individuele servicediensten

  Logistiek. Digitalisering en E-Business. Duurzaamheid.

  Logistiek

  Wij benaderen het thema Logistiek heel individueel. Hier zijn diensten nodig die op maat gemaakt worden conform uw behoeften. Het tekort aan medisch personeel heeft onder andere een grote impact op de logistiek in de zorg. Medisch personeel besteedt tijd aan logistieke werkzaamheden in plaats van aan de behandeling van patiënten. 

  L&R ontwikkelt samen met u concepten waarmee uw medewerkers zich weer aan hun kerntaken kunnen wijden. 

  Wij ondersteunen u onder andere bij de

  • organisatie van uw 'in-house'-logistiek 
  • beoordeling en analyse van
   • verbruikshoeveelheden 
   • minimaal benodigde voorraden
   • optimale bestelhoeveelheden
   • vaste, gedefinieerde levercycli

  Profiteer van deze en nog vele andere logistieke diensten. 

  Digitalisering en E-Business

  Digitalisering in de zorg is een van de belangrijkste thema's vandaag en in de toekomst. Het in 2020 opgerichte Digital Lab bereidt L&R voor op de digitale toekomst. Samen met specialistische afdelingen en klanten ontwikkelen wij in Digital Lab digitale services, innovatieve productideeën en nieuwe bedrijfsvoeringmodellen. Methodes zoals 'Design Thinking' en 'Scrum' zijn daarbij onze speerpunten en leveren belangrijke impulsen op voor de agile en digitale transformatie. 

  Met diverse digitalisatietools kan L&R OPTILINE ook hier ondersteuning bieden:

  • Webshops
  • Scansystemen – voor het optimaliseren van uw inkoopprocessen
  • E-Business & EDI voor de verslaglegging van bestellingen, opdrachten, leveringen en boekhouding
  • Start-up-samenwerkingen
  • App-toepassingen

  Duurzaamheid

  Als grote ondernemingsgroep zijn wij ons bewust van onze verantwoording jegens onze medewerkers, onze klanten en de gemeenschap. Met L&R OPTILINE bieden wij voor alle drie pilaren duurzame oplossingen.  
  Hieronder vindt u enkele voorbeelden van duurzame oplossingen. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u interesse hebt. 
   
  Economische duurzaamheid
  Door middel van procesoptimalisatie en -standaardisatie ondersteunen we u bij het behalen van uw economische doelstellingen. Een voorbeeld hiervan vindt u hier
   
  Ecologische duurzaamheid
  Door onze veelomvattende trainingen voor effectief productgebruik worden verspilling en verkeerd gebruik van producten voorkomen. Hierdoor worden middelen en het milieu gespaard.  
   
  Sociale duurzaamheid
  De experts van L&R bieden u voortdurend advies en monitoring op voet van gelijkheid. Zo winnen gebruikers tijd en zekerheid bij hun dagelijkse uitdagingen.  

  Het aanbod varieert per markt en per land. Afhankelijk van de aard en omvang kunnen afzonderlijke diensten in rekening worden gebracht. Maak een afspraak voor een persoonlijke aanbieding.

  Onze manier van werken

  Wij begeleiden u bij elke fase van de overschakeling.

  1. Analyse van verbruiksgegevens

  Aan de hand van uw verbruiksgegevens voeren wij een uitgebreide behoeftenanalyse uit. Uit deze analyse en de hierop volgende beoordeling ter plaatse bereiden we aan de hand van onze productportfolie een aanbeveling voor waarmee u uw assortiment aan medisch hulpmiddelen kunt inkrimpen en optimaliseren.

  2. Presentatie van resultaten met besluitvormingen

  Centraal bij onze analyse staan altijd uw individuele processen en werkstromen. Het resultaat van onze L&R OPTILINE-analyse wordt overzichtelijk en professioneel opgesteld waarna het gepresenteerd wordt aan uw besluitvormers. Op basis van dit voorstel en na afstemming met onze experts neemt u hierna een besluit over het verdere projectverloop.

  3. Acceptatiefase met praktijktest

  Om u te overtuigen van de kwaliteit van onze producten en de voor u opgestelde oplossing gaan we vervolgens met uw gebruikers aan de slag met een praktijktest op locatie.

  4. Feedbackgesprekken

  Hierna volgen feedbackgesprekken waarna we de wensen en veranderingen van alle belanghebbenden gebruiken om het concept aan uw behoeften aan te passen. Het is immers onze intentie een standaard te creëren die door alle belanghebbenden kan worden geaccepteerd.

  5. Begeleide implementatie en training

  Conform de gezamenlijk opgestelde standaard begeleiden de experts van L&R de implementatie en trainen zij uw medewerkers op uw locatie.

  6. Advies en controlling op lange termijn

  Als klant van L&R OPTILINE mag u van ons een langlopende en intensieve advisering en monitoring verwachten om het projectsucces te bestendigen.

  Neem contact met ons op

  We staan graag voor u klaar!

  Maak een afspraak voor een individueel adviesgesprek en we zoeken samen uit hoe u kunt profiteren van de topkwaliteit van onze diensten en producten.


  Afspraak maken voor individueel advies