Keel-neus-oor

Onderwerpen

Tamponnades leggen behoort tot het dagelijks handwerk van de kno-arts. Hoewel het daarbij om een routinehandeling gaat, stelt deze toch hoge eisen aan de gebruiker en het product. L&R beschikt met de tamponnades van het merk Raucocel over een breed assortiment voor de rinologie en de otologie.
Zo dienen Raucocel Epistaxistamponnades voor het bloedstelpen bij acute neusbloedingen en ze worden gebruikt in het posterieure en mediale neusgebied.
Raucocel neustamponnades voor gebruik in de rinoplastiek zijn beschikbaar als rechte en als anatomisch gevormde neustamponnades voor optimale steunfunctie en met ventilatie voor een betere druknivellering, en als sinustamponnade K voor gebruik na sinusendoscopische ingrepen.
Ter behandeling van ontstekingen van de uitwendige en inwendige gehoorgang, alsmede ter postoperatieve verzorging na chirurgische ingrepen ronden Raucocel gehoorgangtamponnades het assortiment af.

Materiaaleigenschappen

De Raucocelproducten bestaan voor 100% uit polyvinylalcohol. De netwerkachtige celstructuur en de gecontroleerde poriegrootte van het materiaal verlenen de tamponnades hun karakteristieke eigenschappen.

Sterk absorberend

 

Het bijzondere van het product is zijn sterke absorptievermogen. Raucocel neemt tot 15 keer zijn eigen gewicht aan vocht op. Dankzij de hoge capillariteit van het materiaal is het een uitstekend transportmiddel voor medicamenthoudende oplossingen.


Partikelarm

 

De partikelarme eigenschappen maken het gedeeltelijk op maat knippen mogelijk en verhinderen het ontstaan van granulomen, infecties en embolieën. Het gevaar van weefselletsel door vastkleven is duidelijk geringer dan bij conventionele producten. Voor gebruik in de praktijk hebben de bestanddelen van Raucocel bewezen goed te verdragen te zijn. Reacties op lichaamsvreemde stoffen zijn tot nu toe niet bekend.

Bijna pijnloze behandeling

Dankzij de zachte en soepele eigenschap in vochtige toestand kan de patiënt met Raucocel vrijwel pijnloos worden behandeld. De polsterende werking is sterker dan bij gebruikelijke materialen.

Snel en eenvoudig in het gebruik


 

Om de glij-eigenschappen te verbeteren, kunnen de randen van de tamponnade ook nog met een zalf worden bestreken. Om het absorptievermogen van Raucocel niet nadelig te beïnvloeden, dienen zalven met gereduceerd vetgehalte te worden gekozen. Nadat de tamponnades op de juiste plaats zijn aangebracht, worden ze met een zout- of medicamenthoudende oplossing geweld.

Effectieve wondverzorging


 

Het elastische materiaal waarborgt in vochtige toestand ook bij afnemende zwellingen een gelijkmatige tamponnering en daardoor een goede medicamenteuze verzorging van het wondgebied. Als de Raucocel tamponnade continu vochtig wordt gehouden, kan zij drie à vier dagen in de wond verblijven. Drenken in antibiotische oplossing moet worden uitgevoerd om mogelijke bacteriegroei te verhinderen.