Kitpack® operatiecomponentensysteem

daar zit meer in

Kitpack verkort de voorbereiding van de ok enorm. Alles is klaar in sconden, volledig en steriel — voor een heel team en voor iedere specifieke operatie. Met Kitpack ben je dichter bij de patiënt. Juist in fases waarin iedere seconde telt, wordt belangrijke tijd gewonnen, die misschien wle van levensbelang is. Iedere set bestaat uit gebruiksklare componenten naar keuze van de
klant — met een op de indicatie afgestemde samenstelling. Behalve verbandstoffen van diverse soort en hoeveelheid en operatieafdekking en -kleding omvat het ook andere medische producten voor eenmalig gebruik. De samenstelling van de Kitpack voor de klant vindt plaats volgens nauwkeurige analyse en advies door de adviseur Medische Producten; voor ingrepen van algemene chirurgie, orthopedie of andere disciplines. Daarbij houdt L&R rekening met de eisen van de klant. De inhoud wordt volgens een individuele behoeftenanalyse samengesteld.

Meerwaarde

Met Kitpack optimeren de gebruikers hun inzet van resourcen, reduceren ze de arbeidstijd, de bezettingsduur en andere kosten — bij volledige veiligheid en de nodige flexibiliteit. L&R zorgt ervoor dat klanten hun eigen Kitpack te allen tijde ter beschikking hebben. De klant heeft de keuze:

 • volledige bevoorrading met het hele ordervolume ten huize van de klant
 • individuele levering volgens afroepopdracht vanuit het logistiekcentrum van L&R

Om geen bottlenecks te laten ontstaan, informeert L&R de klant over de nog aanwezige bestelvolumes, zodat deze tijdig nabestellingen kan plaatsen.

Elke dag vertrouwen mensen op de kwaliteit van de medische producten van L&R. Een kwaliteit die levens kan redden. Zich welbewust van deze verantwoordelijkheid heeft L&R wereldwijd een kwaliteitswaarborg geïmplementeerd, die verder gaat dan de wettelijke eisen en die eigen prestatiemaatstaven aanlegt.

 • Inzet van kwalitatief hoogwaardige producten
 • Op elkaar afgestemde interne process

  • Compatibiliteitscontrole
  • Fysieke geschiktheid

 • Werkzame controles

  • Ingangscontrole van waren
  • In-process-controle
  • Eindcontrole

Ieder Kitpack beschikt over twee op de steriele verpakking aangebrachte documentatie-etiketten met alle relevante informatie.

 • De overgave vervalt, het etiket kan door de hulpkracht direct worden gebruikt voor documentatie
 • handig formaat voor het operatieverslag
 • Kitpack heeft de EAN 128 op alle verpakkingsniveaus

  • inclusief partijnummer
  • inclusief houdbaarheidsdatum
  • inclusief artikelnummer

De inpakvolgorde wordt exact afgestemd op de interne processen, om speciaal de optimalisatie van de operatievoorbereidingstijd te ondersteunen. Door een
afgestemd sterilisatieproces realiseert Kitpack de basis voor de grootst mogelijke veiligheid bij iedere operatie.

Voordelen

 • levert uitgebreide tijdbesparing op omdat de samenstelling van afzonderlijke componenten voor de operatie vervalt
 • reduceert het logistieke en administratieve werk, daar het eenvoudiger bestelproces de inkoop ontlast
 • zorgt voor meer veiligheid in de ok, omdat de reductie van het contaminatierisico bij het openen en doorgeven van steriele producten de infectiepreventie verbetert
 • vereenvoudigt de documentatie van de in de ok gebruikte materialen, omdat slechts één etiket alle relevante informatie bevat
 • verhoogt de kostentransparantie, omdat de kosten per behandelingsgeval sneller en eenvoudiger toegewezen kunnen worden dan bij afzonderlijke componenten

Overzicht van de componenten

L&R productie: 

 • Raucodrape operatieafdekkingen
 • ok-verbandstoffen
 • Sentinex ok-jassen
 • Medische handschoenen
 • Hygiëneproducten
 • Raucodrape incisiefolies

Operatiecomponenten voor eenmalig gebruik 

 • Drainagesystemen
 • Injectiespuiten en canules voor eenmalig gebruik
 • Scalpels en scalpellemmets voor eenmalig gebruik
 • Infuussystemen
 • Katheters
 • Hechtmateriaal
 • Overige componenten voor eenmalig gebruik, die geïntegreerd kunnen worden in de sterilisatiecyclus

 

 

Toepassingsgebieden

 • speciaal bestemd voor gebruik in de ok

Eigenschappen

 • individueel samengesteld volgens de aanwijzingen van de klant
 • bevat alle voor de ok vereiste medische producten voor eenmalig gebruik
 • steriel en direct inzetbaar
 • compact en op de ok afgestemd verpakt