Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

L&R Academy

Rozvíjanie talentov, posilňovanie kompetencií

V spoločnosti L&R je vybudovanie kompetencií pre stály vývoj spoločnosti hlavným cieľom práce personálu. Aby sme túto požiadavku splnili, založili sme L&R Academy a zhrnuli všetky elementy ďalšieho vzdelávania do jedného modulárneho odstupňovaného programu.

Stúpajúce požiadavky našich zákazníkov, ako aj rastúca komplexnosť a rýchlosť zmien v našej oblasti a spoločenských procesov tvoria rámcové podmienky personálneho rozvoja v spoločnosti L&R.

Preto od začiatku investujeme do pracovného vzdelávania a vo veľkej miere aj do personálnych kvalifikácií našich pracovníkov. Pri určitom vývoji a preukázanom výkone im v rámci našich programov ďalšieho vzdelávania ponúkame šancu kvalifikovať sa na vyššiu funkciu v spoločnosti a prevziať viac zodpovednosti.

Oddelenie ľudských zdrojov v L&R a vlastná L&R Academy podporujú kontinuálny personálny rozvoj, sme totiž presvedčení, že sa spoločnosti oplatí investovať do svojich pracovníkov.

Svojou širokou ponukou v L&R Academy spoločnosť podporuje svojich zamestnancov v dosahovaní svojich cieľov krok za krokom, pretože pracovný rozvoj vedie k spokojnosti a prispieva k úspechu našej spoločnosti.