Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Ideové zdroje L&R

Inovačný manažment

People.Health.Care. – to je nielen podnikové heslo L&R, ale aj naša úloha. Zacieleným inovačným manažmentom vypracúvame neustále nové produktové riešenia a služby, ktoré sa vyznačujú pozoruhodnými výhodami pre používateľov a pacientov. 

Naše výskumné a vývojové tímy pôsobia po celom svete a generujú synergie na základe našich expertných poznatkov a príbuzných odborných disciplín. Sme presvedčení, že partnerstvá pre inováciu majú vysoký význam, preto sa podieľame na medzinárodnej výmene s nezávislými odbornými inštitúciami, kľúčovými mienkotvorcami a multiplikátormi, aby sme mohli zaručiť manažment kooperácie a vedomostí na najvyššej úrovni. 

Inovačná kultúra, manažment ideí a skúšanie nových metód sú pevné veličiny inovačných procesov v L&R. V medzinárodných, interkultúrnych a interdisciplinárnych tímoch sa dennodenne podporuje globálny networking a hľadanie najlepších riešení. 

Skupina L&R zaviedla proces, ktorý umožňuje štruktúrovane posúdiť produktové idey, ako aj návrhy na ďalší vývoj výrobkov, služieb alebo liečebných postupov. Pritom je pre nás dôležitá predovšetkým transparentnosť a pravidelné spätné hlásenia dodávateľom nápadov.

Chceli by ste odovzdať spoločnosti L&R nejaký nápad? 

Cez nižšie umiestnený portál ideových zdrojov nadviažte s nami kontakt a zadajte svoj nápad. Hneď ako sa váš nápad ocitne v systéme, a tým aj medzi ideovými zdrojmi, dostanete od nás prvotný ohlas.  

Podľa akých kritérií sa hodnotia nápady? 

Tím ideových zdrojov L&R hodnotí všetky novo doručené nápady na základe pevného katalógu kritérií, o. i. podľa nasledujúcich hľadísk:  

  • Zapadá tento nápad do jestvujúcej palety výrobkov resp. do ponuky L&R?
  • Je to novinka na trhu?
  • Je vzhľadom na výrobu, bezpečnosť, kvalitatívne štandardy a z ekologických hľadísk uskutočniteľný?

A, prirodzene, všeobecne: 

  • Je to sľubný nápad?

Ako funguje hodnotenie vášho nápadu?

Realizácia vášho nápadu prebieha vo viacerých etapách (pozri obrázok). Ak je váš nápad v tíme ideových zdrojov z hľadiska uvedených kritérií v zásade kladne hodnotený, nasleduje fundovaná hodnotiaca fáza, pričom tento nápad na konci každého stupňa sa znovu ocitne na skúšobnej rampe. V najlepšom prípade je pozitívne hodnotený na všetkých stupňoch a nakoniec sa zrealizuje. Vy ako tvorca tohto nápadu dostanete pravidelne spätné ohlasy o aktuálnom stave procesu hodnotenia vášho nápadu.

Podať nápad

Ak je to možné, podajte, prosím, svoju ideu v anglickom alebo nemeckom jazyku.