Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj

Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj – tvorba pridanej hodnoty

U L&R je tvorba obratu, výnosu a rozvoj spolupracovníkov v ekonomicky zdravom vzťahu. Efektívne využitie nedostatkových zdrojov pri výrobe produktov a služieb v spojení s dlhodobým dosahovaním ziskov a zabezpečením podniku má taktiež najvyššiu prioritu.

Vytvárať pridanú hodnotu pre nás znamená vyvinúť v rámci konštruktívneho dialógu so zákazníkmi a partnermi účinné výrobky, koncepty a riešenia, ktoré chránia a zlepšujú zdravie ľudí. Trvalá udržateľnosť je popri inovácii a efektivite jednou z hlavných podnikateľských hodnôt.

Pracujeme pre zdravie ľudí. Najsilnejšou motiváciou našej podnikateľskej činnosti je naše odhodlanie byť stále lepší a umožniť stále väčšiemu počtu ľudí prístup k pokrokovému zdravotníckemu systému. Premena spoločnosti, starnúca spoločnosť, rastúca mobilita a networking sú vývojové fakty, s ktorými sa musia vysporiadať práve podniky odvetvia zdravotníckeho odvetvia. 

Podnikateľská skupina L&R prijíma tieto výzvy: vytrvalo, so zameraním na budúcnosť a ako spoľahlivý partner a riešiteľ problémov v oblastiach medicíny a hygieny.