Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

L&R – so silnými koreňmi pre úspech

Spoločnosť L&R sa opiera o 160-ročné skúsenosti s obväzovými materiálmi a zdravotníckymi pomôckami – je to hrdá história, ktorá sa odzrkadľuje v našich výrobkoch, zámeroch a službách: v ich kvalite, v ich vynikajúcej funkčnosti a terapeutickej účinnosti.

Naším receptom na úspech počas dlhej histórie firmy je aj: Včasné rozpoznanie zmien a trendov na trhoch so zdravotníckymi výrobkami a ich proaktívna integrácia do našej obchodnej činnosti.

 1. 01/01/1851

  Julius Lüscher nahlasuje „Obchod s materiálnymi tovarmi“ pod firmou Julius Lüscher vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko: Týmto aktom bol položený základný kameň firmy Lohmann. 

 2. 01/01/1899

  Založenie rakúskeho podniku Rauscher ako výrobcu a distribútora chirurgického obväzového materiálu a výrobkov pre ošetrovanie nemocných vo Viedni, Rakúsko. Podnik sa v priebehu krátkej doby rozvinul na vedúceho predajcu obväzových materiálov a hygienických produktov v C. a k. monarchii. 

 3. 01/01/1900

  V obci Fahr am Rhein (ktorá je dnes štvrťou mesta Neuwied, Nemecko) vznikli nové továrenské budovy s približne 60 zamestnancami. Tento závod sa stal novým kmeňovým sídlom firmy Lohmann. Zinkoglejové ovínadlá, náplasti, obväzy na popáleniny a sterilné obväzy na rany rozširujú rozsiahly sortiment obväzového materiálu. Nové úspešné vývojové produkty obväzových materiálov prinášajú firme uznanie doma i v zahraničí.

 4. 01/01/1930

  Cellona – prvé fixované sadrové ovínadlo hotové na použitie zmenila a zjednodušila techniku sadrovania na celom svete. Nakoniec sa sadrové ovínadlo roky ďalej vyvíjalo a zlepšovalo a je aj dnes najlepším prostriedkom na prvotné ošetrenie zlomenín.

 5. 01/01/1961

  Uvedenie produktu Rosidal na trh – z jediného kompresného obväzu sa v priebehu rokov vyvinula celá rodina produktov, ktorá presviedča zákazníkov po celom svete jednoduchou aplikáciou a vysokou kvalitou.

 6. 01/01/1975

  Rauscher sa sťahuje do svojho nového podnikového sídla vo Viedni, Rakúsko, blízko Auhofu, ktorý je aj dnes sídlom s funkciou ústredia.

 7. 01/01/1987

  Uvedenie systémov operačných súprav na trh, ktoré sú dodnes na celom svete známe pod názvom Kitpack. Predpripravené operačné sety umožňujú štandardizovanú a hospodárnu prípravu operácií. Keďže v súčasnosti je dostať len predpripravený set pre štandardné operácie, dá sa Kitpack dnes aj individuálne zostaviť.  

 8. 01/01/1988

  Prevzatie niekdajšej Henkelovej vily v Rengsdorfe, Nemecko, ako „Lohmann-Kolleg“ (vyššia stredná škola) pre interné vzdelávanie. 

  Roku 2016 bola vila úplne zrekonštruovaná a znovu otvorená ako „L&R College“.

 9. 01/01/1991

  Presťahovanie do ústrednej správy v Rengsdorfe, Nemecko, ktorý je dnes popri Viedni, Rakúsko, jedným z oboch sídiel s funkciou ústredia.

 10. 01/01/1998

  Úspešné spojenie nemeckého podniku Lohmann Medical a rakúskeho podniku Rauscher. Z toho sa napokon vyvinula vysokovýkonná medzinárodná skupina podnikov L&R – túto genézu vzniku z dvoch podnikov možno aj dnes odvodiť z oboch miest s funkciou ústredia v Rengsdorfe, Nemecko a vo Viedni, Rakúsko.

 11. 01/01/2006

  Pod značkou Ratioline ponúka L&R moderné zdravotnícke výrobky pre rodinu, šport a voľný čas, ktoré dnes možno zakúpiť v 3 000 lekárňach v Nemecku.

 12. 01/01/2008

  L&R vstupuje so značkou Suprasorb CNP do segmentu medicínskej techniky a odvtedy ponúka najmodernejšie riešenia v oblasti podtlakovej liečby rán.

 13. 01/01/2011

  K revolúcii manažmentu rany došlo po zavedení podložiek Debrisoft z monofilamentných vlákien, ktoré umožňujú takmer bezbolestné, ako aj účinné mechanické odstránenie (debridement) nečistôt z rany v priebehu pár minút. V roku 2015 sa sortiment ďalej rozšíril o Debrisoft Lolly pre hlboké rany.

 14. 01/01/2012

  S programom L&R Academy spojila spoločnosť L&R svoje rozsiahle programy ďalšieho vzdelávania pod jednou strechou. Interní aj externí školitelia denne školia zákazníkov, partnerov a spolupracovníkov na celom svete.

 15. 01/01/2013

  L&R v ríši stredu. L&R zakladá 100-percentnú dcéru v Číne. Po úspešnom vstupe na trh s výrobkami L&R na báze čínskeho Joint Venture „Topamed“ urobila L&R ďalší krok: založila vlastnú spoločnosť L&R China so sídlom v Šanghaji a v Pekingu.

 16. 01/01/2014

  L&R sa ďalej rozrastá a kupuje amerického lymfologického a kompresného experta, firmu Solaris, Inc. Spojením doterajších aktivít L&R na americkom trhu so Solarisom vznikne nakoniec L&R USA, Inc.

 17. 01/01/2016

  L&R je po prvý raz zastúpený na všetkých piatich kontinentoch – zakladá po jednej dcérskej spoločnosti v Austrálii a na Novom Zélande.

 18. 01/01/2017

  Z britského dcérskeho podniku Activa Healthcare, ktorý už viac ako osem rokov patrí ku skupine podnikov L&R, sa stane L&R Medical UK Ltd.