Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti skupiny L&R

Sme zameraní na podnikateľskú stratégiu orientovanú na budúcnosť, využívame dynamiku hlavných medzinárodných trhov a pretvárame našu podnikateľskú kultúru v súlade s hodnotami rodinného podniku. 

People.Health.Care., čiže Ľudia.Zdravie.Starostlivosť, to je naša vášeň – naše inovatívne portfólio kombinujeme s nárokom poskytnúť človeku a jeho zdraviu každý deň primeranú starostlivosť. 

Dipl.-Ing. Wolfgang Süßle
Prezident, CEO & CCO

Wolfgang Süßle, narodený r. 1966, je od r. 2011 Prezident, CEO, CCO a hovorca skupiny L&R. Vo svojej funkcii zodpovedá za tieto oblasti: globálny rozvoj podniku a podnikovú komunikáciu, medzinárodný manažment portfólia, výskum a vývoj, organizácia a IT, controlling, ako aj globálne odbytové a marketingové činnosti. Jeho kariéra v podniku sa začala v roku 2003.

„People.Health.Care. je pre mňa integrálna súčasť našej podnikovej stratégie. Spájame dynamiku našich obchodných procesov s postojom celosvetovo podporovať vývoj zdravotníckej starostlivosti ako jedného z prvkov rozhodujúcich o kvalite ľudského života.“


Dipl.-Ing. (FH) Thomas Menitz
COO a Senior Executive Vice President

Thomas Menitz, narodený v r. 1974, je ako COO zodpovedný obchodný riaditeľ za celú Supply Chain Operations skupiny L&R. Od r. 2016 navyše zastáva funkciu Senior Executive Vice President. Jeho kariéra u L&R sa začala v r. 1994.

„Náš manažment ekonomickej, ekologickej a sociálnej trvalej udržateľnosti sa denne orientuje podľa hesla People.Health.Care. V našich efektívnych výrobných a logistických postupoch sa nepretržite usilujeme identifikovať možnosti zlepšenia a tieto začleniť do procesuálnych štruktúr.


Dipl.-Wirtsch.-Ing. Holger Mägdefrau
CFO

Holger Mägdefrau, narodený r. 1965, je CFO skupiny L&R. V tejto pozícii zodpovedá za oblasti ľudské zdroje, financie, manažment kvality, právne záležitosti, registráciu produktov, ako aj obchodný rozvoj. V skupine L&R pracuje od r. 1994.

„Práve v personálnom marketingu a získavaní zamestnancov pre našu značku má heslo People.Health.Care. vysokú hodnotu. Naše tímy odzrkadľujú, aké je pre ne dôležité vykonávať počas všedného pracovného dňa nejakú „zmysluplnú“ činnosť. V zmysle našej zodpovednosti vytvoríme pre to primerané rámcové podmienky.