Suprasorb® X + PHMB

Antimicrobieel HydroBalance-wondverband

Suprasorb® X + PHMB is een antimicrobieel wondverband met een werking tegen een breed spectrum van ziekteverwekkers zoals MRSA en VRE*. In-vitro-onderzoek heeft aangetoond, dat het polyhexanide (PHMB) zeer snel en na 24 uur vrijwel volledig uit het wondverband vrijkomt.

Suprasorb® X + PHMB kan afhankelijk van de wondtoestand vocht aan de wond afgeven of overmatig exsudaat opnemen. Hierdoor ontstaat een vochtig wondmilieu dat door patiënten als aangenaam en pijnstillend wordt ervaren.

Het materiaal van de Suprasorb® X + PHMB maakt een eenvoudige aanpassing aan elke wondvorm en -diepte mogelijk, en is om die reden in het bijzonder geschikt voor moeilijk te verzorgende lichaamsdelen.

*spectrum van ziekteverwekkers in vitro aangetoond zie gebruiksaanwijzing

Productsamenstelling

water, cellulose, 0.3 % polyhexamethyleenbiguanide (PHMB/polyhexanide)

Uitvoeringen

 • Kompres
 • Wondtampon

Bestelinformatie

Suprasorb® X + PHMB

steriel, afzonderlijk verpakt
Afmetingen (cm)REFZ-IndexnummerVE
Kompres
5 x 520540151833945/90
9 x 920541151834085/80
14 x 2020542151834165/65
Wondtampon
2 x 2120543151833865/130

Toepassingsgebieden

Voor de verzorging van wonden met een verhoogd infectierisico of geïnfecteerde wonden, als deze zwak tot matig exsuderend, oppervlakkig of diep zijn.

Indicaties:

 • arteriële en veneuze ulcera
 • diabetische ulcera
 • drukzweren
 • oppervlakkige tweedegraads brandwonden
 • postoperatieve chirurgische wonden
 • huidtransplantaties
 • split-skinafnameplekken
 • schaafwonden, laceraties

Beoogd gebruik:

Suprasorb® X + PHMB Antimicrobiële HydroBalance-wondverbanden/-wondtampons dienen voor wondgenezing of verkleining van het wondoppervlak van wonden met infectiegevaar of geïnfecteerde wonden.

Eigenschappen

 • vocht kan aan de wond worden afgegeven of overmatig exsudaat kan worden opgenomen
 • creëren van een vochtig wondmilieu
 • Atraumatische verbandwisseling
 • eenvoudig aan te passen aan de betreffende wondvorm en wonddiepte
 • bijzonder geschikt voor moeilijk te verzorgen lichaamsdelen
 • Het vochtige milieu heeft een verkoelend effect en wordt door patiënten als aangenaam en pijnstillend ervaren.
 • Antimicrobiële werking tegen een breed spectrum van ziekteverwekkers zoals MRSA en VRE*)

*) spectrum van ziekteverwekkers in vitro aangetoond, zie kolom 1 van de gebruiksaanwijzing

*) spectrum van ziekteverwekkers in vitro aangetoond, zie kolom 1 van de gebruiksaanwijzing

Opmerkingen

 • Bij de behandeling van geïnfecteerde wonden mag het wondverband niet als enige therapeutische maatregel worden ingezet, maar moet dit naar beoordeling van de behandelende arts in overeenstemming met de lokale klinische protocollen worden aangevuld met een medicamenteuze behandeling.

Wend u tot een arts of verpleegkundige als de volgende symptomen zich voordoen:

 • verandering van kleur en/of geur van de wond
 • stagnerende wondgenezing
 • klinische tekenen van een infectie

Interval tussen verbandwisselingen:

 • De intervallen tussen wisselingen van Suprasorb® X + PHMB worden afhankelijk van de wondsituatie door de behandelend arts bepaald.

Tip

 • Als het verband opdroogt, moet een afdoende rehydratatie plaatsvinden met een inwerktijd van minstens 10 minuten voordat het verband wordt verwijderd.