Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Pracovníci

L&R zamestnávajú vyše 5 000 zamestnancov na celom svete. V centre jej pozornosti je nachádzanie vždy toho najlepšieho riešenia pre našich zákazníkov a pacientov. L&R je úspešná vďaka svojim kompetenciám, všestrannému záujmu a vôli vyvíjať sa a ďalej vzdelávať. Takéto vlastnosti sa dajú udržať len vtedy, keď je pracovný a súkromný život našich pracovníkov zosúladený: napríklad pružnými pracovnými dobami, plánovitosťou alebo ponukami pre zamestnancov s deťmi. Každý novoprijatý zamestnanec L&R je zaradený do tímu, ktorému leží na srdci zdravie a blaho jeho spolupracovníkov – napríklad v oblastiach zdravia a bezpečnosti. Heslo People.Health.Care. charakterizuje aj postoj podniku k svojim zamestnancom.

L&R Akadémia

[Translate to sk_sk:] L&R Academy

(Ďalší) rozvoj talentov a posilnenie kompetencií vlastných spolupracovníkov – to je jadro personálnej práce u L&R.

Za týmto účelom ponúkame v našej Akadémii L&R rôzne programy pre spolupracovníkov.