Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Základná myšlienka

Váš spoľahlivý partner.

Pri výrobe obväzových materiálov a zdravotníckych pomôcok najvyššej kvality hľadí L&R späť na viac ako 160-ročnú skúsenosť. Napriek medzinárodnej orientácii aj dnes si naplno uvedomujeme hodnoty rodinného podniku. Lebo z tradície vyrastá zároveň náš nárok na budúcnosť: vyvíjať na prax orientované nápady na nové výrobky s inovujúcou odhodlanosťou a neustálym zameraním na vynikajúcu kvalitu spolu s našimi zákazníkmi  a formovať tým trh zdravia.

Uprednostňovaný riešiteľ problémov

L&R nevníma seba samého iba ako výrobcu a obchodníka, ale ako uprednostňovaného riešiteľa problémov a spoľahlivého partnera v oblasti medicíny, ošetrovania a hygieny. Pritom sa vždy orientujeme podľa potrieb našich zákazníkov a pacientov. V našich sieťach a vývojových centrách vyvíjame riešenia a služby, ktorých vysoká kvalita zodpovedá dôvere, ktorú do nás vkladajú. Táto kvalita a naši kompetentní spolupracovníci tvoria základ nášho trvalo udržateľného hospodárskeho úspechu. 

U L&R sa sústreďujeme na človeka a starostlivosť o jeho zdravie. S naším podnikovým heslom People.Health.Care. sa zameriavame na tri samostatné oblasti, ktoré v podstate spoločne zastupujú víziu a hodnoty L&R: Prvoradý je človek a tým sa stáva stredobodom nášho konania. Jeho zdravie je zároveň okruhom pôsobnosti, ako aj kompetenčným poľom L&R. Starostlivosť zakotvuje hodnoty značky – dôveru, zameranie na klienta a servis a ideu L&R ako spoľahlivého partnera. Vďaka tomuto trojzvuku sme ako dôveryhodný riešiteľ problémov schopní pomáhať ľuďom po celom svete.