Tell us: Náš systém pro oznamovatele u společnosti L&R

Společnost L&R se jako firma zavazuje dodržovat platné zákony. Samozřejmě mají být dodržovány také všechny interní předpisy společnosti L&R. Náš podnik můžeme chránit před škodami a zaručit jeho trvalý úspěch pouze v případě, že budeme dodržovat předpisy, normy a zákony.

Dodržování zákonů a předpisů je proto pro L&R velmi důležité. Případná pochybení musí být včas rozpoznána.

Za tím účelem jsme ve společnosti L&R zavedli náš systém pro oznamovatele „Tell us“, který dává zaměstnancům a externím osobám možnost nahlásit porušení pravidel. Jako oznamovatelé máte možnost nám své hlášení sdělit s uvedením svého jména i anonymně. 

 

Co je myšleno porušením pravidel?

Příklady porušení pravidel jsou zpronevěra, krádež, korupce, sexuální obtěžování, diskriminace (např. na základě pohlaví) nebo jednání v rozporu se zákonem o zdravotnických prostředcích.

 

Jak mohu nahlásit porušení pravidel?

Máte možnost kontaktovat oddělení pro dodržování pravidel nebo kancelář pro dodržování pravidel prostřednictvím čtyř různých komunikačních kanálů. Můžete nás kontaktovat osobně, poštou, e-mailem nebo digitálně pomocí přiloženého kontaktního formuláře (viz vpravo „Upozornění“ nebo „Downloads“). Zde také naleznete seznam všech pracovníků odpovědných za dodržování pravidel, kteří jsou k dispozici jako místní kontaktní osoby v lokalitách společnosti L&R pro příjem hlášení.

 

Jak SPRÁVNĚ podám hlášení?

Abychom vaše hlášení mohli řádně zpracovat a prošetřit, je důležité, abyste je formulovali co nejkonkrétněji a nejobsáhleji.

Je užitečné, když ve svém hlášení zohledníte pět stručných otázek:

Kdo? Co? Kdy? Jak? Kde?

Dbejte na to, aby vašim popisům rozuměli i lidé mimo obor. Za tímto účelem je vhodné, abyste byli k dispozici pro další dotazy.

Hlášení můžete podat i anonymně, aniž byste odhalili svou totožnost. K tomuto účelu použijte digitální nebo poštovní doručení formuláře pro hlášení. Mějte prosím na paměti, že v tomto případě nebudeme moci klást dotazy týkající se otevřených nebo nejasných bodů.

Společnost L&R vám jako oznamovateli v rámci zákonných požadavků zaručuje osobní diskrétnost. Společnost L&R hlášení prověří a bude sledovat a v případě potřeby přijme nezbytná opatření k nápravě pochybení.

 

Co se stane po mém hlášení?

Po obdržení hlášení provedeme interně jeho první posouzení na základě rizika, abychom odhadli jeho relevantnost. V rámci vyšetřování bude mít dotčená osoba po počáteční kontrole věrohodnosti příležitost se co nejdříve vyjádřit. Dokud nebude porušení prokázáno, ctí se presumpce neviny.

 

*******************

Prosíme vás o pochopení, že prostřednictvím našeho systému pro oznamovatele nemůžeme přijímat, zpracovávat a předávat žádosti zákazníků. Vaši žádost rádi ověří naši kolegové z oddělení služeb zákazníkům. Kontaktujte ho prosím zde.

Upozornění 

Svá oznámení prosím zasílejte

  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem na e-mailovou adresu: 
    Compliance@LRmed.com nebo e-mailem své místní osobě odpovědné za dodržování předpisů (Compliance)
  • nebo poštou své místní osobě odpovědné za dodržování předpisů (Compliance) nebo na adresu Corporate Compliance Officer Dr. Wolfgang Stahl, Westerwaldstraße 4,
    56579 Rengsdorf, Německo
  • nebo kontaktujte telefonicky nebo osobně místní osobu odpovědnou za Compliance nebo pana Dr. Wolfganga Stahla (tel: +49 2634 996648)