Tell us: Náš nástroj pro hlášení možných událostí spojených s porušením pravidel společnosti L&R

Společnost L&R se jako firma zavazuje dodržovat platné zákony. Samozřejmě mají být dodržovány také všechny interní předpisy společnosti L&R. Náš podnik můžeme před utrpěním škod chránit pouze v případě, že budeme dodržovat předpisy, normy a zákony.

Dodržování zákonů a předpisů je proto pro L&R velmi důležité. Případná pochybení musí být včas rozpoznána.

Za tím účelem jsme ve společnosti L&R zavedli náš nástroj pro hlášení možných událostí spojených s porušením pravidel s názvem „Tell us“, který dává zaměstnancům a externím osobám možnost nahlásit možné události spojené s nedodržením platných zákonů a předpisů. Jako oznamovatelé máte možnost nám své hlášení o takové události sdělit s uvedením svého jména i anonymně.  

Po obdržení hlášení provedeme jeho první posouzení na základě rizika, abychom odhadli jeho relevantnost. V rámci vyšetřování bude mít dotčená osoba po počáteční kontrole věrohodnosti příležitost se co nejdříve vyjádřit. Dokud nebude porušení prokázáno, ctí se presumpce neviny.

V přiloženém seznamu najdete jméno a e-mailovou adresu své místní osoby odpovědné za Compliance.

Použijte prosím přiložený formulář hlášení, který můžete rovněž vyplnit bez uvedení svých osobních údajů.

Společnost L&R zaručuje oznamovateli možné události spojené s porušením pravidel v rámci zákonných požadavků osobní diskrétnost. Společnost L&R hlášení prověří a bude sledovat a v případě potřeby přijme nezbytná opatření k nápravě pochybení.

Upozornění

Svá oznámení prosím zasílejte

  • prostřednictvím kontaktního formuláře
  • e-mailem na e-mailovou adresu: 
    Compliance@LRmed.com nebo e-mailem své místní osobě odpovědné za dodržování předpisů (Compliance)
  • nebo poštou své místní osobě odpovědné za dodržování předpisů (Compliance) nebo na adresu Corporate Compliance Officer Dr. Wolfgang Stahl, Westerwaldstraße 4,
    56579 Rengsdorf, Německo
  • nebo kontaktujte telefonicky nebo osobně místní osobu odpovědnou za Compliance nebo pana Dr. Wolfganga Stahla (tel: +49 2634 996648)