L&R Academy

Rozvoj talentů, posílení kompetencí

U L&R je budování kompetencí pro trvalý rozvoj podniku ve středu zájmu personální práce. Pro splnění tohoto nároku jsme založili L&R Academy, kde jsme soustředili veškeré činnosti v oblasti dalšího vzdělávání do modulárního stupňového programu.

Zvyšující se nároky našich zákazníků a stále se zvyšující složitost a rychlost změn v našem oboru a ve společenských procesech jsou rámcovými podmínkami osobního rozvoje u L&R.

Proto investujeme již od začátku do profesního vzdělávání, ale rovněž velmi intenzivně do osobních kompetencí našich zaměstnanců. Při příslušném vývoji a prokázaném výkonu nabízíme v rámci našich programů dalšího vzdělávání příležitost kvalifikovat se na vyšší funkce v podniku a převzít větší odpovědnost.

Oddělení lidských zdrojů L&R a koncernová L&R Academy zajišťují průběžný osobní rozvoj, neboť jsme přesvědčeni o tom, že se podniku vyplatí investovat do svých pracovníků.

Rozsáhlou nabídkou L&R Academy podporuje podnik své pracovníky v tom, aby krok za krokem dosahovali svých cílů — protože profesní rozvoj přináší spokojenost a přispívá k úspěchu našeho podniku.