Ekologická udržitelnost

Odpovědné využívání zdrojů všeho druhu

Společnost L&R se vyznačuje výrobou a podnikovou organizací, která je šetrná ke zdrojům a životnímu prostředí: Environmentální aspekty probíhají celým naším hodnotovým řetězcem. Každý rok přezkoumáváme naše ekologické parametry, mezi něž patří například snížení spotřeby paliva, recyklace a programy úspory energie.

Jako podnik v oblasti zdravotnictví jsme vázáni obzvláště vysokými právními standardy a odvětvovými pravidly. Ty se vztahují jednak na bezpečnostní aspekty pro uživatele a pacienty, a jednak na environmentální aspekty, jako jsou suroviny, odpadní vody/voda, vzduch/klima, energie, ekologické látky a odpad/likvidace. V každém závodě odpovídají environmentální manažeři za dodržování definovaných environmentálních aspektů. 

Monitorování environmentálního managementu poskytuje čtvrtletně fakta, na základě nichž se sleduje dodržování našich environmentálních směrnic. Samozřejmě dodržujeme všechny zákonné předpisy na trzích, na kterých působíme. Normy DIN ISO 14001 a 50001 mají pro náš koncern velmi vysokou prioritu.

Modelová továrna

Ve dvanácti závodech po celém světě vyrábíme zdravotnické prostředky pro regionální a mezinárodní trhy. Právě ve výrobě dbáme na procesy a výrobní postupy šetrné vůči zdrojům, ekologické materiály a na energeticky šetrnou a ekologickou logistiku.

01. Mexický výrobní závod v Acuña

Recyklace okrajových odstřižků suroviny k výrobě bandáží. Ze zbytků nebo okrajových odstřižků se nařežou potřebné malé části. Tím L&R spojuje šetření zdrojů s redukcí odpadu.

02. Optimalizace přepravních struktur v Rakousku

Zrušením pevného rámce tras bylo možné optimalizovat dopravní struktury v Rakousku: Tím snižujeme množství emisí CO2 a dodáváme svým zákazníkům do 24 až 48 hodin. 

03. Spotřeba energie a ochrana klimatu

Díky různým opatřením ke snížení spotřeby energie, například vysokotlakému zavlažování v Schönau, vysokonapěťové nabíjecí stanici v euroskladu, kompresoru regulovanému podle otáček ve Staré Pace, používání LED svítidel v Evropě a Číně, se nám podařilo snížit spotřebu energie o 4 %. 

04. Zvýšení efektivity díky mykárně

Nákupem vysoce výkonného mykacího stroje k výrobě tamponového pásu, který nahradí dvě výrobní linky, bylo možné dosáhnout následujících úspor:

Energetická úspora pramenící z geometrie výrobních strojů, efektivnější pohony, optimalizované řízení a menší množství odsávaného vzduchu. Úspora
CO2 v kg za rok: 183 766 (proud), 37 138 (plyn)

05. Snížení emisí CO<sub>2</sub>

V závodě L&R v Xishui (Čína) bylo přechodem na „Local Sourcing“ sníženo množství emisí CO2.

06. Certifikace

Certifikace výrobních závodů v lokalitách Xishui (Čína), Slavkov, Stará Paka a Nová Paka (Česká republika), Vídeň, Schönau, Graz, Dornbirn (Rakousko) podle mezinárodní normy pro environmentální management DIN ISO 14001.

Certifikace energetického managementu DIN ISO 50001 pro L&R v Německu, Rakousku a České republice. 

Udržitelnost v oblasti kvality a nákupu, spolehlivost prostřednictvím směrnic pro dodržování předpisů

Společnost L&R působí na základě mezinárodně uznávaného a certifikovaného systému řízení jakosti ISO 9001 s definovanými standardy, testovanými surovinami, nakupovanými díly, komponentami a službami.

L&R navíc spolupracuje se sítí výkonných a spolehlivých dodavatelů, kteří dodržují Kodex chování společnosti L&R. Díky novým technologiím, inovacím a výraznému povědomí o nákladech dosahujeme předpokladu pro neustálou optimalizaci významných parametrů výkonu, kvality výrobků, nákladů, času a služeb v řetězci tvorby hodnoty.

Pravidla týkající se transparentních obchodních procesů s externími partnery, jakož i interní pravidla chování platí nad rámec jednotlivých závodů a celosvětově. Směrnice k dodržování předpisů (Compliance) a kodexy chování v souladu s právem tvoří společně s firemní strategií a filozofií základ programu Compliance.

V souhře vysokých standardů kvality, transparentních procesů při nákupu a obstarávání a fungující sítě zaměstnanců L&R a externích partnerů působí podnik vždy v souladu s předpisy.

Certifikace a audity

Mezinárodně působící společnosti mohou být testovány na téma ochrany životního prostředí a zaměstnanců prostřednictvím neutrálních certifikačních programů.

Zatímco společnost L&R samozřejmě prochází všemi zákonem předepsanými a v daném oboru běžnými certifikacemi a registracemi – např. FDA a TÜV – zaměřuje se také na normy ISO DIN a hodnotící platformy EcoVadis a Sedex.

Certifikáty EcoVadis

EcoVadis je předním poskytovatelem hodnocení v oblasti CSR/udržitelnosti. Společnost EcoVadis provozuje první společnou platformu hodnocení CSR, která podnikům umožňuje posuzovat výkonnost dodavatele z hlediska CSR a udržitelnosti. Metodika EcoVadis je v souladu s mezinárodními směrnicemi GRI/G4 a ISO 26000.

V roce 2015 získala společnost L&R poprvé prostřednictvím EcoVadis Bronze Rating ocenění za svou výkonnost v oblasti CSR. V roce 2017 následovala cena EcoVadis Rating ve stříbře. 

Kontrola platformou Sedex

Sedex je druhá platforma hodnocení CSR, která L&R umožňuje hodnotit její směrnice a projekty udržitelnosti.

Kritéria Sedex se týkají ekonomické, ekologické a sociální udržitelnosti a zahrnují například problematiku dodržování kolektivních smluv, minimálních mezd a příspěvků na sociální zabezpečení, dodržování základních pracovních norem ILO, podpory žen, kodexu chování, dodržování předpisů atd.