Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Corporate Social Sponsoring

L&R spojuje generace.

V září 2015 byl spuštěn interní program Corporate Social Sponsoring L&R (program CSS) „L&R charity – we connect“. V rámci tohoto programu podporuje skupina L&R srdeční projekty svých zaměstnanců, přičemž tyto projekty vždy usilují o propojení různých generací. Kromě toho souvisejí s produkty L&R nebo obchodní činností a jsou časově omezené. Patron nebo patronka projektu L&R jsou při realizaci podporováni externí organizací, jež se nachází v blízkosti lokality L&R nebo provádí projekt v blízkosti lokality. Od zavedení programu bylo již úspěšně dokončeno velké množství projektů, které bychom vám zde chtěli představit: 

Srdeční projekty 2017

Svítit s hvězdami o závod podruhé

Koncert kapesních svítilen skupiny „Rumpelstil“ v Koblenci (Německo) je open air akce pro celou rodinu. Benefiční akce se konala v Koblenci poprvé v roce 2016 a jejím iniciátorem a pořadatelem byla organizace Bunter Kreis Rheinland e.V. Zde působila společnost L&R z iniciativy patronky projektu, Petry Butterové, napoprvé jako hlavní sponzor. Naše společnost však nechyběla ani v roce 2017. Před kulisami výběžku Deutsches Eck přímo u Rýna nezůstalo nesplněné žádné přání, počínaje pestrým rámcovým programem přes malování na obličej až po soutěž o let balónem – to vše mohlo zažít a užít si více než 2 000 návštěvníků. Svítilny se rozzářily přirozeně i tentokrát a rozsvítily oblohu až do pozdních nočních hodin. Výtěžek akce byl opět určený pro rodiny s těžce nemocnými dětmi. Již nyní se těšíme na další koncert a bude nám ctí, když přispějeme v rámci naší angažovanosti v sociální sféře a občanské společnosti svým dílem ke koncertu kapesních svítilen.

Na mořského koníka není nikdy pozdě…

V tomto duchu zorganizovala Anja Gasteigerová, patronka projektu L&R, kurzy plavání pro děti a seniory. Pěti na sebe navazujících kurzů se zúčastnilo celkem 12 seniorů a 10 dětí. Nejstaršímu absolventovi kurzů plavání s mořským koníkem bylo 86 let. Trénink všech účastníků, při kterém si staří i mladí dodávali vzájemně odvahu, se konal pod vedením ve vodním světě WAVE (Wörgl). Po hodině plavání si pak v příjemné atmosféře pochutnávali společně na hranolkách a zmrzlině. Skvělá věc! Často jsou to naprosto nečekané aktivity, které dokáží spojit generace. O to je pro nás důležitější, abychom se zde angažovali a projevili svou podporu.

Ošetření ran v Neunerhausu

Sociální organizaci Neunerhaus z Vídně poskytujeme již nějakou dobu hmotné dary, a přispíváme tak ke zdravotní péči o bezdomovce a jejich věrné čtyřnohé kamarády. Díky osobní angažovanosti naší kolegyně Ivany Augustinovicové jsme mohli podpořit tuto skvělou organizaci nedávno spíše neobvyklým způsobem. Z důvodu globální migrace, pohybu obyvatelstva stojí společnost před zcela novými výzvami, a to rovněž v oblasti péče o bezdomovce. Ale jelikož nemluví mnozí z nich německy, jsou komunikace a poradenství spojené se značným úsilím. S cílem vytvořit lepší základy komunikace a pomoci tak dotčeným osobám účinněji, investoval Neunerhaus do překladového videosystému. Na tento projekt jsme přispěli nemalou finanční částkou. V roce 2017 tak bylo přeloženo do 22 jazyků a úspěšně zrealizováno více než 700 poradenských rozhovorů.

Tak vypadají vítězové...

Na jaře 2017 zorganizovali naši francouzští kolegové z iniciativy patrona projektu Morgana Chebiona a ve spolupráci s místním fotbalovým tréninkovým centrem pro děti fotbalový den pro děti a vychovatele z dětského domova v Epinalu. Skupina navštívila fotbalové tréninkové centrum klubu AS Nancy-Lorraine a fotbalový stadion Marcel Picot. Každé dítě (ať už malé či velké!) mělo přitom možnost setkat se na autogramiádě s profesionály se svým oblíbeným hráčem. Všichni si mohli mimoto vybrat malý dárek v obchodu se suvenýry. Nezapomenutelný zážitek pro všechny účastníky.

Výstavba domova pro sirotky a bezdomovce v Kongu

Naše společnost působí po celém světě, a proto nebereme na lehkou váhu ani sociální problémy za hranicemi naší země. Když nám Sonia Hamdiová z dceřiné společnosti ve Francii předložila svůj projekt připravený ve spolupráci se sdružením „Chemins d'Arc en Ciel“ (hlavní sídlo v Servonu/Francie), byli jsme její osobní angažovaností a odvahou hluboce pohnuti. Ona sama adoptovala sirotka z obce Mbuji-Mayi a tuto organizaci, která pomáhá 25 školám, dětským domovům, porodnicím a zdravotnickým centrům v Kongu, ze všech sil podporuje. Kromě darů ve formě knih a tužek pro školy, oblečení, jídla a nádobí pro dětské domovy nakupuje sdružení i zdravotnické potřeby a pomáhá zřizovat zdravotnická zařízení. Zcela aktuálně je na plánu další rozšíření již existujících částí budovy určené pro společné ubytování sirotků a bezdomovců různých generací regionu Mbuji-Mayi v Kongu a její zabezpečení proti povětrnostním vlivům. Na tento projekt jsme přispěli finanční částkou, a mohli tak podpořit výjimečnou angažovanost Sonji Hamdiové.

Obchůdek s domácím zbožím pro potřebné

Přímo za rohem naší centrály v Rengsdorfu našel svůj domov malý, ale půvabný obchod pro lidi bez prostředků. Obchod s domácími potřebami spravuje místní spolek AWO, ve kterém aktivně působí kmotr projektu Fabian Jacobi a jeho otec. Ten chytil příležitost za pačesy a požádal „L&R charity – we connect“ o finanční podporu, aby mohl zřídit v obchodě místo pro setkávání. Jeho cílem bylo podpořit vzájemnou komunikaci a podporu, a to nejen mezi místními obyvateli. Tuto myšlenku jsme rádi podpořili a pomohli učinit realitou. Za zmínku rovněž stojí, že veškeré přebytky obchodu tečou do sociálních projektů. Jeho zásluha je tak dvojí: prodej zboží jako příbory, nádobí a domácí spotřebiče za nízkou cenu potřebným lidem a k tomu finanční podpora sociálních projektů. Inspirováni tímto skvělým příkladem obecně prospěšné činnosti bychom chtěli uspořádat v Rengsdorfu centrální charitativní den, u jehož příležitosti mohou zaměstnanci přinést nepotřebné domácí potřeby.

Vysoko – ve výšce 3700 metrů v indických Himálajích

Ve spolupráci s podpůrným svazem Sani Zanskar e. V. a univerzitní klinikou v Cáchách byl před několika lety postaven energeticky soběstačný obecní dům v Sani (Indie), který je využíván jako středisko zdravotní péče a zimní škola. Kvůli extrémním povětrnostním podmínkám, které panují v odlehlé himalájské vesnici, bylo v tomto centru naléhavě zapotřebí provést renovační práce. Část skautského kmene Heimbach–Weis odcestovala na zprostředkování patrona projektu Martina Pohla s podporou L&R v srpnu 2017 do Indie a společně s dalšími dobrovolníky a obyvateli Sani obecní dům opravili.

Pomoc pro oběti popálení

Po těžkých popáleninách je důležité pečovat nejen o šrámy na těle, ale i na duši. Obojí se odehrávalo v táboře Camp Samba, který byl pořádán v červnu 2017 v blízkosti São Paula (Brazílie) a byl zaměřen na děti a dospívající ve věku 7 až 15 let. Vedle poskytování lékařských znalostí k péči o jizvy se konaly hodiny skupinové terapie, aby se oběti naučily vyrovnávat s psychickými důsledky popálenin. Kromě toho byla nabídnuta široká škála volnočasových aktivit, zaopatřených dospělými, kteří také utrpěli popáleniny a mohli tak optimálně reagovat na své svěřence. L&R podpořila tuto akci prostřednictvím zprostředkování patrona projektu Saschi Eicherta.

BenefitZ – Wir helfen Kindern e. V.

Neziskové sdružení BenefitZ si stanovilo úkol shromažďovat finanční prostředky na projekty ve prospěch dětem. Členové jsou zastoupeni na trzích a akcích v oblasti Koblence (Německo) a prodávají tam vysoce kvalitní řemeslné výrobky, jako například tašky a dekorativní předměty. Vzhledem k rostoucímu odhodlání bylo nyní zapotřebí nakoupit průmyslové šicí stroje, police a přepravní boxy. Díky iniciativě patrona projektu Ulricha Theise mohla společnost L&R tyto nákupy realizovat v létě roku 2017.

Odpolední vaření s osmi národy

Patronka projektu Margarete Leimberger se ve volném čase dlouhodobě věnuje odpolední péči v Pedagogickém centru v Purkersdorfu (Rakousko), kde se vyučují děti s duševním a/nebo tělesným postižením. Jelikož se tam společně učí děti z osmi zemí, vznikla myšlenka mezikulturních odpoledních vaření, která probíhala společně se sourozenci, rodiči a prarodiči. Na jaře roku 2017 školáci a jejich rodiny ochutnali nejrůznější pochoutky typické pro různé země.

Trávit čas společně – učit se od sebe navzájem

Pod tímto heslem vznikla z iniciativy patrona projektu L&R Steffena Brennera v centru denní péče Regenbogenland v Niederbreitbachu (Německo) generační zahrada. Ve vysokých záhonech, které byly vybudovány na jaře roku 2017, se pěstuje salát a různé druhy zeleniny, ve stávající zahradě centra byly navíc vysazeny bobuloviny, vinná réva a ovocné stromy. Celá zahrada je udržována dětmi z centra, jejich sourozenci, rodiči, prarodiči a seniory z komunity.

Srdeční projekty 2016

Předvánoční kouzelný oheň

Každý rok se v adventním období konají v Mendigu (Německo) v zemi Porýní-Falc trhy „Předvánoční kouzelný oheň“ s pestrým programem pro všechny věkové skupiny a s četnými kulinářskými zajímavostmi. Výtěžek z trhů jde do místní práce dětí a mládeže. Již delší dobu se plánuje vybudování přístřešku, kde by se mohl skladovat materiál, nebo kam by bylo možné za nepříznivého počasí přemístit část trhů „Kouzelný oheň“ jako do přístřeší s ochranou proti povětrnostním vlivům. Díky zprostředkování patrona projektu Haralda Franka financovala L&R tento přístřešek, který byl díky práci četných dobrovolníků na podzim roku 2016 vybudován v rekordním čase a byl již používán pro trhy „Kouzelný oheň“ během adventu 2016.

Příprava pro všechny případy

V Ostravě (Česká republika) probíhaly na jaře a na podzim roku 2016 dva cykly kurzů první pomoci, během kterých se prarodiče naučili poskytovat první pomoc speciálně dětem (vnukům a vnučkám). Kromě předávání znalostí na kurzech obdrželi prarodiče komplexní informační materiál, aby do něj mohli doma kdykoli nahlédnout a sami si naučené poznatky opět osvěžit. Kurzy se těšily velké popularitě, byly obsazeny ve velmi krátké době a o angažovanosti patrona projektu L&R Tomáše Folknera, který kurzy odstartoval a dohlížel na ně, informovala také česká televize.

Kdo bude zářit více než hvězdy

Koncert s baterkami skupiny „Rumpelstil“ v Koblenci (Německo) je každoročně zaměřen na celou rodinu: Na pozadí Deutsche Eck přímo na Rýně se nabízí pestrý rámcový program pro děti od malování na obličej až po soutěž s balónky. Vyvrcholením večera i koncertu je ale píseň s baterkami, při které se rozzáří přinesené baterky a koncertní prostor bude s hvězdným nebem soutěžit o to, kdo více oslní. Výtěžek z akce poputuje sdružení Bunte Kreis Rheinland e. V., které podporuje rodiny s vážně nemocnými dětmi. Na základě iniciativy patronky projektu L&R Petry Butter se společnost L&R stala v roce 2016 hlavním sponzorem akce.

Živá výměna poznatků mezi školou a domovem důchodců

Počátkem roku 2016 se ve škole Elisabethstift v Berlíně (Německo) zrodila myšlenka zavést společná hudební a kreativní odpoledne pro školáky a obyvatele sousedního domova důchodců, přičemž společnost L&R poskytla finanční prostředky na hudební nástroje a kreativní materiály. Hudební a kreativní odpoledne se mezitím stala nedílnou součástí společenského života ve škole a domově důchodců a pokračují v dalších školních letech. Kromě kreativní dílny Bastel AG, kde školáci vyrábějí drobné dárky pro starší dámy a pány, se konají malé koncerty a rozvinuly se patronáty mezi dětmi a seniory, kteří se účastní školních akcí, jako je letní festival nebo vánoční bohoslužba. S pomocí patronky projektu Evy Ebert mohla L&R zahájit projekt, který odstartoval silnou vlastní dynamikou a nyní pokračuje nezávisle na subvenci L&R. 

Přivítání a přijetí

V létě roku 2016 uspořádala patronka projektu L&R Anja Gasteiger různé výlety v Tyrolsku (Rakousko), jichž se zúčastnili uprchlíci všech věkových kategorií, děti a dospělí z Tyrolska a obyvatelé dvou místních domovů důchodců. Během společných volnočasových aktivit, k nimž patřily návštěvy salaší a výlety lodí, se účastníci navzájem poznávali, takže byla rychle navazována přátelství a vznikaly patronáty: Kromě podpory, např. při domácích úkolech a návštěvě úřadů nebo hledání ubytování, s nímž mohou noví příchozí nyní počítat, byly vytvořeny především patronáty mezi dětmi a dospívajícími bez doprovodu a seniory, z nichž profitují obě strany.

Místo setkání pro malé i velké

Dne 30. září 2016 byl otevřen dětský hospic Cuxhaven–Bremerhaven e. V. (Německo), který nabízí péči o smrtelně nemocné děti a jejich rodiče nebo sourozence, ale i truchlící děti nebo rodiče, kteří zažili porod mrtvého dítěte nebo potrat. Kromě vyrovnání se se zármutkem, na což každý potřebuje svůj individuální čas, by měla být vytvořena přátelská atmosféra, aby byl po skončení fáze truchlení usnadněn přechod do každodenního života. Důležitým příspěvkem k této atmosféře je vytvoření místa pro hry a setkání dětí, rodin a dobrovolníků, kteří tam mohou spolu trávit svůj volný čas. Na iniciativě patronky projektu Karimy Köppen se L&R podílela realizací tohoto projektu.

Podpora pro Bělorusko

Sdružení Freu(n)de für Belarus e. V. v Heimbach-Weis (Německo) je tu již 25 let pro lidi, kteří žijí v oblastech Běloruska stále ještě zatížených radiací. Zvláště pro děti se v létě nabízí možnost strávit tři týdny v Německu v oblastech nedotčených radiací, přičemž tento pobyt se vždy využije také pro návštěvy lékařů a potřebné nákupy. Patron projektu L&R Fabian Jacobi je se sdružením spojen rodinnou tradicí, protože jeho prarodiče patří mezi zakládající členy. Díky jeho nasazení uhradila společnost L&R v létě 2016 cestovní náklady pro cca 60 dětí z Běloruska do Neuwiedu, kde o ně během rekreačního pobytu pečovali členové sdružení.

Sport a hry pro všechny věkové kategorie

Obec Niederzissen (Německo) naplánovala na jaře roku 2016 výstavbu multigeneračního hřiště, které by mělo být k dispozici nejen dětem, ale mělo by nabídnout i celou řadu fitness vybavení pro dospělé. Některá zařízení jsou navíc speciálně přizpůsobena potřebám seniorů. Díky zprostředkování patrona projektu Armina Retteratha uhradila L&R část nákladů. Hřiště bylo otevřeno v dubnu 2016 a od té doby slouží jako místo setkání pro členy komunity.

Srdeční projekty 2015

Adventní akce pro dobrou věc

Vánoční dům v Neuwiedu (Německo) je v adventním čase každoročně místem setkávání pro všechny věkové skupiny. Z iniciativy patrona projektu Meikela Rockenfellera financovala společnost L&R v prosinci 2015 nákup různých dekorativních materiálů a spotřebního zboží. Příjmy z Vánočního domu tradičně putují ve prospěch akce „Pomozte nám žít“ – iniciativy Rhein-Zeitung v Koblenci, která se v roce 2015 mohla těšit z daru ve výši 8 000 eur.

Jste zaměstnanec L&R a leží vám na srdci projekt, který můžeme podpořit? Pak se staňte patronem nebo patronkou projektu a odešlete jej na adresu CSS@LRmed.com !