Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Kompresivní terapie dneška - klasika se snoubí s inovací

Kompresivní terapie dneška - klasika se snoubí s inovací

Kompresivní ošetření lze obecně uskutečnit s použitím kompresních obinadel, hotových kompresních obvazů nebo kompresních punčoch. Systémy lze obecně rozlišovat na základě toho, že vzhledem k rozdílné elasticitě výchozích surovin vykazují různý klidový a pracovní tlak.
Jako specialista na kompresivní terapii disponuje L&R širokým sortimentem pro kompresivní terapii nabízejícím komponenty, které lze kombinovat pro každé použití. Ve výrobku Rosidal spojil podnik výhody osvědčených a inovativních řešení.

Hojení s aplikací správného tlaku

Kompresní obinadla Rosidal mají jednoduché a snadno pochopitelné použití — přikládají se jednoduše „pod plným tahem“. Obšírné indikátory a sortimenty velikostí odpadají. Polstrovací obvazy L&R v kombinaci s obinadlem s krátkým tahem zajišťují konstantní, stejnoměrně rozloženou kompresi. Rosidal sys navíc nepoužívá standardizované krytí na rány v sadě, a umožňuje tak vhodné fázové ošetření ran s použitím mnohostranného sortimentu Suprasorb.

Přednosti

  • specialista na kompresivní terapii
  • široký sortiment pro kompresivní terapii s komponentami, které lze kombinovat pro každé použití
  • přednosti osvědčených a inovativních řešení se spojují
  • polstrovací obvazy L&R v kombinaci s obinadlem s krátkým tahem zajišťují konstantní, stejnoměrně rozloženou kompresi