Udržitelnost

Protože činnost se počítá.

Jako velký koncern jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči našim zaměstnancům, zákazníkům a společnosti. Z tohoto důvodu spatřujeme náš závazek v aspektech životního prostředí a sociálních oblastech i naše úsilí v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání jako přirozenou součást naší podnikatelské činnosti.

Protože činnost se počítá – udržitelnost v L&R

L&R je společnost vedená udržitelným způsobem. Náš závazek se odráží ve třech pilířích udržitelnosti, které se projevují v závazných směrnicích v podnikové strategii, ale také v mnoha projektech a dlouhodobých iniciativách. 

V koncernu L&R má udržitelná činnost a odpovědnost podniků dlouhou tradici. Na základě našich hodnot značky uvádíme v soulad odpovědnost za obchodní úspěch s odpovědností vůči životnímu prostředí, zaměstnancům a společnosti.

Ve zprávě o udržitelnosti L&R vnášíme do našeho závazku transparentnost. V dialogu s našimi interními a externími kontaktními osobami navíc neustále rozvíjíme oblasti činnosti týkající se udržitelnosti v rámci naší firemní strategie.

Naše prohlášení o udržitelnosti

Ekonomická udržitelnost

 • Jsme odhodláni udržovat firemní rozvoj a vnímat sociální odpovědnost: ekonomicky, sociálně, ekologicky, eticky a kulturně.
 • Vycházíme při tom z mezinárodně uznávaných společenských, kulturních a etických hodnot, aktuálně platných zákonů a norem a z našich interních pravidel pro zajištění shody. Je pro nás důležitá rovnost šancí, bez ohledu na pohlaví, náboženské přesvědčení, etnický a sociální původ.
 • Jako nezávislý koncern zajišťujeme trvalý ekonomický úspěch založený na strategickém růstu a přiměřené návratnosti, přičemž důsledně dodržujeme hodnoty rodinné firmy.
 • Naše produkty a řešení přesvědčují kvalitou založenou na neustálé optimalizaci s přihlédnutím k ekonomickým a ekologickým rámcovým podmínkám.

Ekologická udržitelnost

 • Hlásíme se k odpovědnosti za ochranu životního prostředí a považujeme to za důležitou vůdčí myšlenku naší podnikatelské činnosti. Tím dodržujeme naši tradici neustálého zlepšování naší konkurenceschopnosti.
 • Ekologicky odpovědné jednání začíná již při vývoji výrobku a pokračuje přes výrobu a expedici až po likvidaci našich výrobků.
 • Ve všech oblastech našeho podnikání dbáme na procesy a výrobní postupy šetrné vůči zdrojům, ekologické materiály a na energeticky šetrnou a ekologickou logistiku.
 • Ke své odpovědnosti přistupujeme aktivně soustavnou optimalizací v definovaných oblastech zapojením všech zaměstnanců a v součinnosti se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb.

Sociální udržitelnost

 • Pociťujeme sociální odpovědnost vůči našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a společnosti.
 • Rozvoj a kvalifikace našich pracovníků je rozhodujícím faktorem pro dlouhodobý úspěch L&R. Naše odpovědnost vůči společnosti se vztahuje i na vzdělávání a další vzdělávání našich zákazníků v přímé i nepřímé souvislosti s našimi výrobky a službami.
 • Zdraví a bezpečnost pro naše zaměstnance na pracovišti i bezpečnost pro pacienty a uživatele při používání našich výrobků je pro nás nejdůležitějším požadavkem.
 • Kromě toho se v naší společnosti angažujeme ve formě nabídky atraktivních vzdělávacích míst, rychlé pomoci v případě katastrof a krizí a cílené podpory vybraných sociálních požadavků.

Zpráva o udržitelnosti společnosti L&R 2021: Digitální přehled opatření a cílů

„Protože odpovědnost a činy se počítají“ – to je motto aktuální zprávy o udržitelnosti společnosti L&R pro rok 2021. V naší zprávě o udržitelnosti je uveden přehled opatření, cílů a toho, čeho se nám již podařilo dosáhnout. Společně vytvářet o něco lepší svět – to pro nás znamená udržitelnost. Vydejte se s námi na tuto cestu!

Kliknutím sem přejdete ke zprávě o udržitelnosti společnosti L&R pro rok 2021 v angličtině a němčině 

Zpráva o udržitelnosti 2018/2019

Zde si můžete přečíst naši zprávu o udržitelnosti.