Udržitelnost

Protože činnost se počítá.

Jako velký koncern jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči našim zaměstnancům, zákazníkům a společnosti. Z tohoto důvodu spatřujeme náš závazek v aspektech životního prostředí a sociálních oblastech i naše úsilí v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání jako přirozenou součást naší podnikatelské činnosti.

Protože činnost se počítá – udržitelnost v L&R

L&R je společnost vedená udržitelným způsobem. Náš závazek se odráží ve třech pilířích udržitelnosti, které se projevují v závazných směrnicích v podnikové strategii, ale také v mnoha projektech a dlouhodobých iniciativách. 

V koncernu L&R má udržitelná činnost a odpovědnost podniků dlouhou tradici. Na základě našich hodnot značky uvádíme v soulad odpovědnost za obchodní úspěch s odpovědností vůči životnímu prostředí, zaměstnancům a společnosti.

Ve zprávě o udržitelnosti L&R vnášíme do našeho závazku transparentnost. V dialogu s našimi interními a externími kontaktními osobami navíc neustále rozvíjíme oblasti činnosti týkající se udržitelnosti v rámci naší firemní strategie.

Naše prohlášení o udržitelnosti

Ekonomická udržitelnost

 • Jsme odhodláni udržovat firemní rozvoj a vnímat sociální odpovědnost: ekonomicky, sociálně, ekologicky, eticky a kulturně.
 • Vycházíme při tom z mezinárodně uznávaných společenských, kulturních a etických hodnot, aktuálně platných zákonů a norem a z našich interních pravidel pro zajištění shody. Je pro nás důležitá rovnost šancí, bez ohledu na pohlaví, náboženské přesvědčení, etnický a sociální původ.
 • Jako nezávislý koncern zajišťujeme trvalý ekonomický úspěch založený na strategickém růstu a přiměřené návratnosti, přičemž důsledně dodržujeme hodnoty rodinné firmy.
 • Naše produkty a řešení přesvědčují kvalitou založenou na neustálé optimalizaci s přihlédnutím k ekonomickým a ekologickým rámcovým podmínkám.

Ekologická udržitelnost

 • Hlásíme se k odpovědnosti za ochranu životního prostředí a považujeme to za důležitou vůdčí myšlenku naší podnikatelské činnosti. Tím dodržujeme naši tradici neustálého zlepšování naší konkurenceschopnosti.
 • Ekologicky odpovědné jednání začíná již při vývoji výrobku a pokračuje přes výrobu a expedici až po likvidaci našich výrobků.
 • Ve všech oblastech našeho podnikání dbáme na procesy a výrobní postupy šetrné vůči zdrojům, ekologické materiály a na energeticky šetrnou a ekologickou logistiku.
 • Ke své odpovědnosti přistupujeme aktivně soustavnou optimalizací v definovaných oblastech zapojením všech zaměstnanců a v součinnosti se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb.

Sociální udržitelnost

 • Pociťujeme sociální odpovědnost vůči našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a společnosti.
 • Rozvoj a kvalifikace našich pracovníků je rozhodujícím faktorem pro dlouhodobý úspěch L&R. Naše odpovědnost vůči společnosti se vztahuje i na vzdělávání a další vzdělávání našich zákazníků v přímé i nepřímé souvislosti s našimi výrobky a službami.
 • Zdraví a bezpečnost pro naše zaměstnance na pracovišti i bezpečnost pro pacienty a uživatele při používání našich výrobků je pro nás nejdůležitějším požadavkem.
 • Kromě toho se v naší společnosti angažujeme ve formě nabídky atraktivních vzdělávacích míst, rychlé pomoci v případě katastrof a krizí a cílené podpory vybraných sociálních požadavků.

The L&R group`s sustainability policy

As a systemically important company in the healthcare sector, we have the opportunity to make sustainable changes that can make an impact now and in the future for ourselves, people, society and the planet. Read here what steps we are taking! Download HERE

Zpráva o udržitelnosti společnosti L&R 2021: Digitální přehled opatření a cílů

„Protože odpovědnost a činy se počítají“ – to je motto aktuální zprávy o udržitelnosti společnosti L&R pro rok 2021. V naší zprávě o udržitelnosti je uveden přehled opatření, cílů a toho, čeho se nám již podařilo dosáhnout. Společně vytvářet o něco lepší svět – to pro nás znamená udržitelnost. Vydejte se s námi na tuto cestu!

Kliknutím sem přejdete ke zprávě o udržitelnosti společnosti L&R pro rok 2021 v angličtině a němčině 

Zpráva o udržitelnosti 2018/2019

Zde si můžete přečíst naši zprávu o udržitelnosti.