Suprasorb® A + Ag

Antimikrobiální kalciumalginátový obvaz

Suprasorb® A + Ag snižuje bakteriální zátěž přímo v lůžku rány, a proto je zvláště vhodný pro infikované nebo infekční rány – také u infekcí s MRSA nebo VRE*. Kromě těchto vlastností je Suprasorb® A + Ag také měkké, přilnavé krytí ran, které se dobře přizpůsobí každé spodině rány.

Vysoká absorpční kapacita Suprasorb® A + Ag je ukázána zejména v případě silně exsudujících ran. Při kontaktu s exsudátem tvoří Suprasorb® A + Ag gel. Bakterie a zárodky jsou absorbovány v tomto gelu, který kromě vlhkého klimatu rány také vede k očištění rány. Vysoká absorpční kapacita exsudátu celkově podporuje hojení ran.

* Spektrum zárodků prokázané in vitro, viz návod k použití

Složení výrobku

kalciumalginátová vlákna

Provedení

 • Kompresa
 • Tamponáda

Údaje pro objednávání

Suprasorb® A + Ag

sterilní, jednotlivě balené
Rozměr (cm)Hmotnost (g)REFVZP NummerBalení
Kompresa
5 x 5205708175810/100
10 x 10205718176010/50
10 x 20205725/20
Tamponáda
30220573817625/20

Oblasti použití

K ošetření infekčních nebo infikovaných ran, pokud jsou silně exsudující, povrchové nebo hluboké.

Indikace:

 • dekubitus
 • arteriální vředy
 • venózní vředy
 • diabetických vředů
 • pooperační rány
 • místa odběru kožních transplantátů

Stanovení účelu:

Suprasorb A + Ag Kompresy/tamponády lze aplikovat jako ošetření ran s rizikem infekce a infikovaných ran.

Vlastnosti

 • Antimikrobiální účinek vůči širokému spektru různých bakterií, i proti MRSA a VRE*)
 • podpora hojení ran vysokou absorpční kapacitou exsudátu
 • Přilnavost k jakékoliv spodině rány
 • Tvoří gel, který vytváří vlhké klima rány a přispívá ke snížení bakteriální zátěže

Upozornění

Interval převazů:

 • Časové intervaly, v nichž je třeba Suprasorb® A + Ag vyměnit, stanoví ošetřující lékař. Krytí na rány může být na ráně přiloženo podle stupně exsudace až 7 dnů.

Pro infekce:

 • Sekundární okluzivní obvaz pouze na základě rozhodnutí lékaře, v závislosti na celkové situaci