Lomatuell® Pro

Kontaktní síťka vytvářející gel

Interval převazů

Doporučený interval převazu zpravidla činí 2–4 dny. Podle druhu a průběhu hojení rány může být obvaz na ráně ponechán delší dobu (až max. 7 dnů) nebo kratší dobu

Složení výrobku

Mřížkový tyl s polyesterovými vlákny, impregnovaný nanášecí hmotou, obsahující polymerní matrici (elasticky deformovatelnou fixační hmotu), vazelínu a hydrokoloid

Údaje pro objednávání

Lomatuell Pro

sterilní, jednotlivě balené
Rozměr (cm)REFVZP NummerBalení
5 x 530870500049710/360
10 x 1030871500049610/120
10 x 2030872501136010/120
10 x 3030873501136110/80
10 x 103087450/450

Oblasti použití

 • Fáze hojení rány
  • Exsudativní fáze
  • Granulační fáze
  • Epitelizační fáze
 • chronické rány
  • ulcus cruris
  • diabetické vředy na chodidlech
  • dekubitus
 • akutní rány
  • tržné a řezné rány a oděrky
  • popáleniny 2. stupně
 • postchirurgické rány
  • sekundárně se hojící pooperační rány
  • místa odběru kožních transplantátů
 • lze kombinovat s podtlakovou terapií jako kontaktní vrstvu na ránu*)

*) vycházeje ze studií in-vitro

*) vycházeje ze studií in-vitro

Vlastnosti

 • Vytvoření gelové vrstvy s ránou z vazelíny a hydrokoloidních částic
 • atraumatický převaz
 • snadné použití
 • oboustranně použitelné
 • lze přistřihnout na různé velikosti rány a oblasti těla
 • podpora hojení ran
 • Minimalizuje se riziko slepení s ránou
 • pružný a přilnavý materiál
 • dobrý odtok exsudátu do sekundárního krytí
 • menší bolestivost při převazu