Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy, reklamu a služby pro webovou analýzu.

Školení

Přihlášení na akci

Telefonicky na čísle 734 877 754 paní Dagmar Prokopová. Účast na školení je ohodnocena kreditními body a je bezplatná.