Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Pro-ophta® Klínový tampon

Tampony

Oblasti použití

  • se používají k absorpci tekutiny a preparaci při oftalmologických a mikrochirurgických zákrocích
  • cílená aplikace léčiv

Vlastnosti

  • absorbuje tekutiny o hmotnosti až 15násobku své vlastní hmotnosti
  • velmi nízký obsah částic, i po částečném přistřihnutí výrobku
  • vyvolává pouze mírný pocit cizího tělesa
  • upínají se do pinzety a svorek na tampony

Pro-optha Klínový tampon završuje produktovou skupinu oftalmologických tamponů od firmy L&R. Díky materiálu – polyvinylalkohol – může absorbovat tekutiny o hmotnosti až 15násobku své vlastní hmotnosti. Používá se také k vysušení zbytkové tekutiny lehkými doteky a vyhlazení přední rohovkové lamely, například na konci operace Lasik, a při trabekulektomii a nastalých komplikacích v souvislosti s vitrektomií. Při oftalmologických nebo mikrochirurgických zákrocích je klínový tampon uchycený do pinzety nebo svorky na tampony a používá se tak k absorpci tekutin. Biokompatibilní materiál s nízkým obsahem částic minimalizuje pocit cizího tělesa v oku.

Složení výrobku

100  % polyvinylalkohol

Údaje pro objednávání

Pro-ophta® Klínový tampon

sterilní
REF
14915