Publikace

L&R provádí v rámci vývoje a optimalizace výrobků rozsáhlá zkoumání, která jsou průběžně prezentována na kongresech ve formě posterů a přednášek našich partnerů a na sympoziích a workshopech.

V této databázi jsou k dispozici odborné publikace na bázi důkazů, z valné části hodnocené nezávislými posuzovateli. Vyhledávání lze filtrovat podle:

 • roku publikování (Year),
 • typu studie (Type of Study), jako
  • laboratorní výzkum (Laboratory research),
  • kauzistika (Case series reports),
  • klinická hodnocení (Clinical trial),
  • analýza hospodárnosti (Economic analysis) nebo
  • přehledné články a brožury (Reviews and Brochures)
 • výrobky zkoumané v publikacích (Products).

 

K vyhledávání publikace