Výrobky pro operace od L&R

Plná kompetence pro vaše operace.

V rámci našich komplexních řešení pro operace vám nabízíme kompletní sortiment pro operace, splňující vysoké nároky. Kvalita a funkčnost je u našich výrobků vždy na prvním místě - tím zajišťujeme vyšší bezpečnost a efektivitu na vašem operačním sále.

Ochrana a bezpečnost

Zamezení vzniku perioperačních infekcí na operačním sále má nejvyšší prioritu. Pro výrobky a materiály používané na operačním sále to znamená, že musí splňovat náročné požadavky. Pacienti a personál mohou být bezpečně chráněni pouze tehdy, pokud budou všechny cesty přenosu choroboplodných zárodků v nejvyšší možné míře přerušeny. Výrobky L&R pro operace k tomu významně přispívají.

Hospodárnost a kompetence

Naši poradci pro zdravotnické prostředky a operace, kteří mají jako praktikové mnohaleté zkušenosti, analyzují společně s vámi vaše pracovní postupy a procesy a vypracovávají individuální, hospodárná řešení.

Kontrola a kvalita

Všechny výrobky se ohledně materiálu a funkce přesně slaďují s příslušnými požadavky a jsou průběžně podrobovány přísným kontrolám kvality. Přikládáme nejvyšší význam bezpečnostním normám, které jsou někdy přísnější než zákonné požadavky.

Virtuální operace L&R!

Vydejte se s námi na objevitelskou cestu a prozkoumejte zcela virtuálně komplexní řešení pro operace od společnosti L&R.

K virtuální operaci!

Kitpack®

Vícekomponentní systém pro operace

Kitpack je efektivní operační systém z různých komponentů k okamžitému použití. Kromě operačních krytí Raucodrape, operačních plášťů Sentinex a operačních obvazových materiálů lze na přání integrovat rovněž další komponenty, jako např. drenáže, jednorázové stříkačky a kanyly a šicí materiál od renomovaných výrobců.

Hotová zkompletovaná sada je vždy kompaktně zabalená, sterilní a připravená k okamžitému použití.

Kompletace se provádí individuálně podle požadavků nemocnice nebo praxe a v souladu s příslušným operačním zákrokem.

S použitím předem připravených balení Kitpack zkracujete dobu přípravy a snižujete provozní náklady – s naprostou bezpečností a nezbytnou flexibilitou.

Raucodrape®

Systém operačního krytí

Inovativní materiály v inteligentní kombinaci – tím se vyznačují výrobky pro operace Raucodrape. Profesionální know-how, které je součástí výrobků pro operace Raucodrape, zajišťuje větší bezpečnost pro operační tým a pacienty.

„Společně jsme ještě silnější“ – toto heslo platí u L&R nejen pro blízký kontakt s uživateli. L&R se zaměřuje na know-how celého týmu odborníků a sortiment vyvíjí průběžně podle potřeb uživatelů. Tím je zajištěna manipulace zaměřená na uživatele, vynikající kvalita výrobků a špičkový servis.

Společnost L&R systematizuje sortiment operačních krytí prostřednictvím použití následujících označení:

 • Raucodrape PRO: Operační krytí pro normální až velmi vysoký výskyt tekutin.
 • Raucodrape SMART: Operační krytí pro nízký až normální výskyt tekutin.
 • Raucodrape: Operační krytí pro malé zákroky.

Sentina®

Jednorázové nástroje

Tam, kde se zvyšuje ekonomický tlak a čas je vzácnou komoditou, je zcela zřejmé použití jednorázových nástrojů. Tím spíše, pokud jsou zvláště vysoké požadavky na hygienu a bezpečnost. Jednorázové nástroje Sentina kombinují velký úsporný efekt s plnou funkčností a zároveň zbavují zaměstnance zátěže. A to při všech invazivních a neinvazivních aplikacích.

Kdo chce jít při chirurgických zákrocích nebo ošetření ran na jistotu, spoléhá se na jednorázové nástroje Sentina. Nejen, že jsou zřetelně odlišitelné od opakovaně použitelných nástrojů, ale nabízejí vám také bezpečnost a vysokou kvalitu.

Sentinex®

Operační oděvy

Společnost L&R vyvinula sofistikovaný a navzájem sladěný kompletní sortiment operačních oděvů. Každá skupina výrobků je při tom sestavena tak, aby splňovala požadavky různých aplikací. Díky speciálním střihům, různým velikostem a provedením je operační oděv od L&R vždy atraktivní a nositelný pro každého.

L&R proto vybírá vhodné materiály pro příslušný účel použití a spojuje je s ucelenými znalostmi technických vlastností a výrobních postupů, aby vytvořila kvalitní koncový výrobek.

 • pro celý tým – z jednoho zdroje
 • bezproblémové dodržování evropských norem
 • k udržení tělesné a duševní výkonnosti

Sempermed®

Operační rukavice

Operační rukavice Sempermed jsou výsledkem dlouholetých zkušeností a rozsáhlých znalostí materiálů. Při výrobě podléhají nepřetržitým a přísným kontrolám procesů a kvality.

Dokonce i ve výrobním procesu se operační rukavice z velké části zbavují alergenních látek – výsledkem je dobrá snášenlivost s pokožkou. 

Speciálně vyvinuté ponorné modely přizpůsobené anatomii ruky zajišťují, že rukavice obklopuje ruku jako druhá kůže. Přirozeně zakřivené tvary prstů a rozšířený hřbet ruky zabraňují únavě. Mikrodrsný povrch poskytuje uživateli bezpečný úchop a zabraňuje nežádoucímu sklouznutí i ve vlhkém prostředí.

Sentina® a Sempercare®

Vyšetřovací rukavice

Vzhledem k tomu, že výběr správné rukavice může mít vliv na zdraví uživatele i pacienta, jsou vysoké nároky na výrobek upraveny evropskými normami a směrnicemi: Všechny výrobky Sentina a Sempercare jsou certifikovány jako zdravotnické prostředky v souladu se směrnicí 93/42 EHS a splňují požadavky normy EN455.Všechny výrobky Sentina a Sempercare jsou certifikovány jako zdravotnické prostředky v souladu s nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředích a splňují požadavky normy EN 455. Kromě toho jsou také certifikovány jako osobní ochranné prostředky v souladu s nařízením (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Kromě toho jsou také certifikovány jako osobní ochranné prostředky v souladu se směrnicí 89/686 EHS. Tento rozšířený stanovený účel umožňuje použití rukavic Sempercare v řadě aplikací.

Požadavky jsou zcela odlišné: Kromě ochrany proti chemikáliím a čisticím prostředkům jsou rukavice nutné k zamezení rizika infekce, zejména infekčních onemocnění přenášených krví, jako je hepatitida B, hepatitida C nebo HIV.

Nepropustné pro kapaliny a chemikálie, přesto elastické; optimálně se přizpůsobí ruce a nemají negativní vliv na pokožku ani hmatovou schopnost. Vzhledem k tomu, že všechny tyto požadavky nesplňuje téměř žádná rukavice, je pro danou oblast použití velmi důležitá volba nejvhodnější rukavice. Ochranná funkce přitom závisí na materiálu rukavic, látce, která má být odpuzována, a také na mechanickém namáhání, kterému je rukavice vystavena. Neméně významnou roli hraje také doba nošení.

Setpack®

Systém operačního obvazového materiálu

Uživatelé jsou dnes pod značným tlakem z hlediska nákladů a výkonu a musí v obou směrech jednat zodpovědně. Společnost L&R na tento požadavek zareagovala a nabízí operačnímu týmu prostřednictvím Setpack systém, který poskytuje efektivně a pohotově všechny potřebné obvazové materiály.    

Krabice na tampony s posuvným víkem s počítací mřížkou

 • více bezpečnosti díky zjednodušené kontrole počtu kusů před operací a po operaci
 • speciálně vyvinuto k pohotovému odebírání preparačních tamponů

Patentovaný systém karet k počítání

 • dvojnásobná bezpečnost díky kartě k počítání na vnitřním obalu sterilního materiálu a v sáčku se strhávacím okrajem
 • usnadňuje kontrolu počítání před zákrokem a po zákroku
 • jednoznačná dokumentace prostřednictvím samolepicích karet k počítání

Vnitřní obal sterilního materiálu

 • pro kompresy a břišní roušky
 • uživatelsky příznivý peel efect k snadnému otevření obalu
 • rychlý a bezpečný odběr výrobku

 

Gazin® a Toptex®

Obvazové operační materiály, nesterilní

Kromě sterilních sad obvazových materiálů Setpack k okamžitému použití nabízí L&R kompletní sortiment břišních roušek Toptex lite RK, mulových kompres Gazin RK, tamponů Gazin RK, preparačních tamponů Gazin RK a zašpičatělých tamponů Gazin RK.

Po předchozí sterilizaci se výrobky používají v operační oblasti. Jsou na jedné straně vhodné k zastavení krvácení i odsávání tělních tekutin a na druhé straně pro jejich preparaci. Celý sortiment sestává z obvazového mulu a je vybaven rentgenkontrastním vláknem nebo čipem.

Sentina®

Hygienické výrobky

Právě na operačním sále je nezbytné přijmout správná hygienická opatření k přiměřené ochraně pacienta i vlastní osoby.  Hygiena přináší nemocničnímu personálu každý den nové výzvy.

Aby bylo možné tyto výzvy zvládnout, L&R nabízí i v oblasti hygieny řešení, která vám mohou poskytnout důležitou pomoc při vaší každodenní práci na operačním sále. Přesvědčte se sami: